کمک های اولیه و عملیات ساختمانی – بخش سوم

توانایی انجام کمک های اولیه در کارگاه های ساختمانی

بخش سوم

 

آشنایی با انواع بانداژ کردن

 باندهای آماده ای بصورت لوله ای موجود است که از آن در موارد زیر استفاده می شود.

 1.  برای محافظت از پانسمان
 2.  برای جلوگیری از حرکت اندام آسیب دیده
 3.  برای جلوگیری از تورم
 4.  برای ایجاد فشار مستقیم و کنترل خونریزی

مواردی که باید حتماً در هنگام باند پیچی (بانداژ کردن) رعایت نمود:

 1.  در حالیکه مصدوم نشسته یا خوبیده است، اقدام به باند پیچی (بانداژ کردن) نمود.
 2. در صورتیکه برای بی حرکت کردن یک شکستگی، اقدام به باند پیچی می نمائید، گره را در  سمت سالم اندام بزنید.
 3. قسمت های اطراف محل ضایعه ممکن است ورم کند بطور مکرر باند پیچی را کنترل کنید تا بعلت ورم زیاد سفت نشده باشد.
 4. اگر برای کنترل خونریزی و فشار مستقیم اقدام به باند پیچی می کنید، گره را روی قسمت پنبه ای بزنید.
 5.  باند پیچی را نباید آنقدر سفت و محکم انجام دهید که جلوی گردش خون را بگیرد.
 6.  لوله باند را با دست راست نگهدارید و سرباند را روی اندام مبتلا گذاشته و از پایین به بالا شروع باند پیچی کنید و هر دوری که باند را می پیچید باید حدود دوسوم باند قبلی رابپوشاند. در آخر هم باند را به صورت افقی بپیچید. لبه انتهایی باند را تا کنید و آن را به وسیله چسب یا سنجاق و یا گره زدن ببندید.

 

آشنایی با اصول حمل بیمار

 انتقال دادن فرد مصدوم

اصول اولیه در انتقال دادن مصدوم، حفظ سلامتی و راحتی او می باشد و وضعیت او نباید بدتر از حالت قبل از انتقال باشد. فقط هنگامی که کمک های پزشکی در دسترسی نیست یا خطر مرگ وجود دارد باید مصدوم را حرکت دهیم، موارد زیر مثالهایی در این موارد هستند.

 1. در یک ساختمانی که آتش گرفته یا احتمال ریزش آن وجود دارد.
 2. در محلی که گاز و دودهای سمی پر شده است مثل گاراژ.
 3. اگر امکان دارد، قبل از حرکت دادن مصدوم، ماهیت و شدت آسیب را ارزیابی کنید، سر و گردن، سینه شکم و دستها و پاها را معاینه کنید تا در هنگام انتقال مصدوم از این نواحی محافظت شود.

در هنگام انتقال اگر شدت آسیب زیاد باشد شخصی را که باید انتقال دهید را دقیقاً به همان صورتی که اول او را پیدا کرده اید حرکت دهید.

 

روشهای مختلفی برای حرکت یا بلند کردن فرد مصدوم بشرح زیر وجود دارد:
 1. تعداد افراد کمک کننده
 2. مسافتی که باید مصدوم را حرکت دهیم
 3. نوع شدت آسیب وارده
 4. لوازم و تجهیزاتی که در دسترسی داریم.
 5. کشاندن مصدوم روی زمین
 6. از این روشها تنها باید در هنگامی استفاده کنیم که مصدوم را نمی توانیم بلند کنیم،مصدوم هم قادر به ایستادن نمی باشد و مجبور باشیم سریعاً او را انتقال دهیم.

الف- روش تکیه گاه با عصای انسانی. از این روشی هنگامی می توانیم استفاده کنیم که مصدوم هم قادر به ایستادن نمی باشد و مجبور باشیم سریعاً او را انتقال دهیم.

ب- روش در بغل گرفتن، این روشی برای کودکان یا مصدومین سبک وزن مناسب می باشد. در این روش، یک دست خود زیر پاها و دست دیگرتان در بالای کمر مصدوم قرار دهید.

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است