پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی

توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی

بخش اول

افرادی که در امر حفاظت نقش مهم و سازندهای را ایفا می نمایند، مدیران کارگاه می باشند.

چنانکه درباره سازمان فعالیت های حفاظتی می گویند، برای پیشگیری از حوادث در محیط های کارگاهی ساختمان ها، حفاظت از بالا شروع می شود:

مسئول مستقیم واحدها سرکارگران که در ارتباط با کارگران می باشند با اولویت دادن به ایمنی قبل از شروع بکار و حین انجام کار سعی بر این کنند که به طور کامل تمامی کارگران اقدامات لازم ایمنی را انجام دهند.

برای حفظ صیانت نیروی انسانی لازم است تمامی قوانین و مقررات ایمنی به طور کامل در کارگاه ها اجراء شود و همچنین کارگران به نحو احسن از لوازم ایمنی استفاده نمایند.

از انجام کارهای غیر ایمن جداً جلوگیری شود. پرسنل را تشویق به رعایت اصول ایمنی و استفاده از وسایل حفاظتی نمایند.

 

آشنایی با مقررات ایمنی و حفاظتی فردی در کارگاه

لباس کار

مناسب ترین لباس کار، لباس یک تکه است که هیچ پارگی نداشته باشد. چون پارگی های لباس به قطعات متحرک ماشینها گیر می کند.

دکمه های لباسی نباید شلی باشد. هنگام کار کردن آستینها را تا بالای ارنج بالا زد و اگر حفاظت پوست ضروری باشد باید سردست لباس کار دکمه داشته باشد و دکمه آن بسته شود.

انگشتر و ساعت نباید به دست داشت زیرا ممکن است ایجاد خطر کند. برای حفاظت چشم باید از عینک های ایمنی استفاده کرد.

مو را باید کوتاه نگهداشت با کلاه کپی بسر گذاشت. برای ابزارهای نشانه گذاری و اندازه گیری مانند پرگار و سوزن خط کشی را در جیب لباس کار نگذارید. هرگز از ابزار فرسوده و معیوب استفاده نکنید.

 

پیشگیری از حوادث در بلند کردن و حمل بار

بلند کردن اشیاء خیلی سنگین ممکن است به شما صدمه برساند. موقع بلند کردن این اشیاء از کارگران دیگر کمک بگیرید.

در موقع بلند کردن بار از عضلات پاوران خود استفاده کنید. پاها را کمی دور از هم نگهدارید تا تعادلی کاملی داشته باشید.

زانوها را خم کنید. پشت را راست نگهدارید و چانه را پایین بگیرید.

بار را محکم با دست بگیرید و با راست کردن پاها آن را بالا ببرید. در موقع بلند کردن بار مواظب لبه های تیز و سطوح لغزان باشید بار را باید طوری با دست نگهدارید که جلو دید شما را نگیرد.

 

بخش دوم این مقاله را اینجا بخوانید

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است