مخروط زگر

مخروط زگر

مخروط زگر –  Seger Cone

تعریف و روش انجام کار

برای مدت های طولانی مخروط زگر فقط وسیله اخطار و کنترل فرایند پخت در صنایع سرامیک بوده است و حتی اندازه گیری مدرن و تکنولوژی کنترل نیز قادر نبوده که اهمیت این مخروط ها را کاهش دهد. دلیل این مطلب نیز سادگی در بکارگیری و استفاده از آنها می باشد. در حقیقت مخروط زگر وظیفه ای را انجام می دهند که به کمک تکنیک های اندازه گیری پیشرفته نمی تواند انجام شود.

مخروط زگر نه تنها دما را اندازه گیری می کنند بلکه در آنِ واحد، اطلاعاتی را در مورد درجه حرارت پخت نیز ارائه می نمایند و از این رو مخروط های زگر برای اندازه گیری تاثیرات دما و زمان مورد استفاده قرار گرفته و کیفیت و چگونگی شعله را تعیین می نمایند و در نتیجه تنظیم و تناوب کنترل های تولید را برای طولانی مسیر می سازند.


مخروط های زگر چه هستند و در چه سایز هایی فراهم می شود؟

ابتدا در سال ۱۸۸۶ در صنایع سرامیک به وسیله پرفسور دکتر زگر(SEGER) ابداع شدند و شروع به تکامل نمودند. از آن زمان دستورالعمل های مربوط به مخروط های زگر پیوسته پیشرفت نموده تا به بالاترین کیفیت امروزه رسیده است. ما کیفیتی عالی و کاملاً ثابت از مخروط های ذوب سرامیکی مان را ضمانت می کنیم که تنها ما مجاز هستیم آنها را مخروط های زگر بنامیم. مخروط های زگر ابتدا دارای شکل و نیمرخ از یک هرم ناقص و دارای یک لبه کوتاه و یک زاویه ۸۸درجه نسبت به قاعده می باشد. در سطح یا نمای مقابل لبه شماره مخروط زگر و آرم مرتبط حک شده است.


انواع

دو نوع مخروط زگر وجود دارد که هریک دارای ویژگی های مختص بخود هستند. این مدلهای عبارتند از:

  1. مدل نرمال یا مخروط های استاندارد با ارتقاع ۱۶ میلی متر که ترجیحاً برای کنترل کوره های صنایع سرامیک و غیره استفاده می شوند.
  2. مخروط های آزمایشگاهی با ارتقاع ۱۶ میلی متر برای کنترل آزمایشگاهی کوره های صنایع سرامیک و سایر کوره ها.

مخروط های زگر از مواد خام و اولیه ای که در صنایع سرامیک استفاده می گردد تولید شده است و بنابراین آنها تابع همان تکنولوژی می باشند و وضعیت فیزیکی شیمیایی آنها در طی فرآیند پخت مانند همان موادی است که پخته می شوند، بههمین دلیل آنها بهتر می توانند اطلاعات را در مورد کیفیت آن مواد و مشکلات و نقایص آنها بیان نمایند.

برای این منظور تعدادی از مخروط های آزمایشگاهی به طور یک نواخت در کوره ای که رعایت رژیم پخت در آن امکان پذیر باشد، توزیع می گردد.


مخروط های زگر چگونه نصب و احاطه می شوند؟

ین مسئله مهم است که مخروط ها در زاویه صحیح و در یک زاویه ورود نسبت به یکدیگر نصب شوند، شیب لبه کوتاه نسبت به سطح افق باید ۸۰ الی ۸۵ درجه باشد و همچنین کنهای استاندارد نباید بیشتر از ۳ الی ۴ میلی متر بوده و کنهای آزمایشگاهی بیشتر از ۲ الی ۳ میلی متر در ترکیبی که آنها را احاطه می کند قرار داده می شود.


مخلوط های مناسب برای محاط کردن

  • خاک رس سست و مرطوب با یک شاموت دانه بندی ریز برای مخروط های بالا Sk۲
  • ملات کوراندوم با دانه بندی ریز با ۵ الی ۲۰ درصد عامل استحکام برای مخروط های SK۲۶

 

  • مخروط ها در قالب ها و یا صفحاتی با ضخامت کمتر از ۸ میلی متر نصب می شوند. موادی که قالب ها یا صفحات از آنها ساخته شده می بایست قدرت نسوزندگی آن بیشتر از مخروط ها بوده و نباید قبل از زمان ذوب مخروط ها از بین برود.
  • ترکیبات احاطه کننده باید با مخروط ها مطابقت داشته و نباید مانع از رفتار انقباضی مخروط ها شود.

رعایت این مسئله مهم است که از پرتاب شعله به سوی مخروط ها جلوگیری گردد، زیرا یک دمای بالای سریع ممکن است باعث ایجاد و مشاهده مشکلات قابل توجه در پروسه تولید شود.

نقطه ذوب این مواد به کمک مقایسه آنها با مخروط های آزمایشگاهی تعیین می شود. برای انجام مقایسه ، دو مخروط آزمایشگاهی با اعداد متوالی مورد استفاده قرار می گیرند.

برای مثال یک ماده ای که نقطه مورد انتظار آن با مخروط های ۳۰ و ۳۱ اتفاق می افتد ، برای انجام مقایسه به مخروط های آزمایشگاه ۳۰ و ۳۱ نیاز دارد.

نقطه ذوب مخروط ها قبل از تست نمونه نباید حتی به صورت تقریبی دانسته شود ، این نقطه میبایست به کمک تست های مقدماتی و به صورت تقریبی تعیین شود. برای این منظور یک نمونه تست و ۵ مخروط آزمایشگاهی متوالی در قالب اولیه قرار داده می شود.

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است