الزامات روش اجرای ساختمان های بتن مسلح دیوار باربر با قالب عایق ماندگار

الزامات روش اجرای ساختمان های بتن مسلح دیوار باربر با قالب عایق ماندگار

۱- استفاده از این روش اجرای ساختمان های بتن مسلح برای احداث دیوارهای باربر بر شی بتنی قابل استفاده می باشد.

۲- بارگذاری ثقلی و لرزه ای سیستم سازه ای حاصل از روش اجرای ساختمان های بتن مسلح اجرا به ترتیب بر اساس آخرین ویرایش های مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران صورت گیرد.

۳- لازم است در طراحی و ساخت دیوارهای باربر بر شی تمامی الزامات و ضوابط مندرج در استاندارد ۲۸۰۰ آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، آئین نامه بتن ایران و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان رعایت شود.

۴- هر گونه محدودیت کاربرد برای این سیستم با توجه به مشخصات هندسی و میلگرد گذاری دیوارها و مشخصات مصالح، باتوجه به مراجع فوق، باید رعایت شود.

۵- حداقل ضخامت دیواره های بتنی در روش اجرای ساختمان های بتن مسلح نباید از ۱۵ سانتی متر کمتر باشد.

۶- مشخصات کلیه مصالح مصرفی مربوط به اجزء قالب بندی ماندگار، باید مطابق با استانداردهای بین المللی معتبر و اسناد ارائه شده باشد.

۷- مشخصات سایر مصالح مصرفی باید مطابق استانداردها و آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی باشد.

۸- پلی استایرن منبسط شونده باید از نوع کندسوز مطابق با استاندارد ASTM یا سایر استانداردهای معتبر بین المللی باشد.

۹- محافظت پلی استایرن با ضخامت کافی از اندود های مناسب با توجه به شرایط داخلی و خارجی صورت گیرد.

۱۰- مقاومت لازم در برابر آتش باتوجه به تعداد طبقات برای دیوار و سقف مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و الزامات نشریه ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق تامین شود.

۱۱- تمهیدات لازم جهت صدابندی دیوار و سقف مطابق با مبحث شماره ۱۸ مقررات ملی ساختمان به عمل آید.

۱۲- رعایت مباحث مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی مطابق مبحث شماره ۱۹ مقررات ملی ساختمان ضروری است.

۱۳- پوشش ملات مناسب برای مفتول های فولادی در بدنه داخلی و خارجی تامین گردد.

۱۴- تمهیدات لازم در شرایط اقلیمی مختلف کشور برای پوشش نهایی جهت مقابله در محیط های خورنده و نیز استفاده از فولاد گالوانیزه در این محیط ها و رعایت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ساختمان ملی الزامی است.

۱۵-اخذ گواهی نامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است