الزامات روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح عمودی

الزامات روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح عمودی

 1. سیستم سازه ای حاصل از این روش اجرا، به عنوان سیستم سازه ای دیوار باربر با دیوارهای برشی بتنی مسلح محسوب می شود. در صورتی که ضوابط شکل پذیری بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ و مبحث نهم مقررات ملی ایران رعایت نشود و با استناد به بند ۹-۲۰-۲-۵-۲ مبحث نهم مقرات ملی ایران، کاربرد این سیستم صرفادر مناطق با خطر نسبی کم و متوسط و برای ساختمان های دارای اهمیت کم و متوسط تا حداکثر ارتفاع ۱۰ متر مجاز می باشد. بدیهی است در صورتی که در برابر حریق، حداکثر ارتفاع ساختمان بر اساس ضوابط آئین نامه ۲۸۰۰ ایران، ۵۰ متر از تراز پایه می باشد.
 2. در صورت استفاده از رابطه های پلاستیکی، حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان به دو طبقه محدود می شود.
 3. بارگذاری ثقلی و لرزه ای سیستم سازه ای حاصل از این روش، به ترتیب بر اساس آخرین ویرایش های مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران صورت می گیرد.
 4. طرح سازه ای سیستم حاصل از این روش باید بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان یا آئین نامه ACI 318-05  و ویرایش های بعد از آن صورت می گیرد.
 5. حداقل ضخامت دیواره های بتنی نباید از ۱۵cm کمتر باشد.
 6. بتن مصرفی می بایست از نوع بتن سازه ای و با حداقل مقاومت ۲۰MPA باشد.
 7. پلی استایرن منبسط شونده مورد استفاده باید از نوع کندسوز یا خود خاموش شو، مطابق با استاندارد های معتبر و دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشد.
 8. مشخصات کلیه مصالح مصرفی مربوط به اجزاء قالب بندی ماندگار، باید مطابق با استانداردهای بین المللی معتبر و اسناد ارائه شده باشد. مشخصات سایر مصالح مصرفی نیز باید مطابق استانداردها و آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی باشد.
 9. محافظت از بلوک پلی استایرن دیوار باید به وسیله پوشش مناسب تامین شود. این پوشش می تواند یم تخته گچی با ضخامت ۵/۱۲ میلی متر یا سایر مصالحی که بر اساس مدارک فنی مصوب و معتبر از نظر مقاومت در برابر دمای بالا معادل آن عمل می کند، باشد.
 10. پوشش محافظت کننده بلوک های پلی استایرن، باید دارای اتصال مکانیکی به سازه باشد. اتصال پوشش به پلی استایرن، به تنهایی، مجار نمی باشد.
 11. دیوارهای بین واحدهای مستقل ( مانند دیوار بین آپارتمان های مسکونی یا واحدهای تجاری، اداری و مستقل و غیره) در هر ساختمان باید دارای مقاومت کافی در برابر آتش باشند. در این دیوارها باید به صورت مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود، به گونه ای که بلوک های پلی استایرن در این قسمت، بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شده اند، جلوگیری شود.
 12. فوم پلی استایرن باید در مرز سقف / کف هر طبقه قطع شود و بین طبقات امتداد نداشته باشد. در این قسمت ها، در صورت نیاز و برای تامین مقاومت لازم، باید از مسدود کننده های آتش استفاده شود. همچنین فوم پلی استایرن سقف نباید بین واحدهای مستقل مجاور امتداد داشته باشد. این ماده باید در مرز دیوار جدا کننده بین دو واحد مستقل مجاور قطع شود و برای مقاومت در برابر آتش، مطابق نشریه ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن آتش بندی شود.
 13. در صورتی که از سیستم های سقفی دارای بلوک های پلی استایرن در این روش اجرایی استفاده شود، به منظور حفاظت از بلوک های سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوک، لازم است تا زیر سقف به وسیله پوشش مناسب (مانند یک تخته گچی به ضخامت حداقل ۵/۱۲میلی متر یا اندود گچ به ضخامت حداقل ۱۵ میلی متر) محافظت شود. شایان ذکر است مسئولیت اجرای مناسب و جرئیات این مسئله، به عهده شرکت متقاضی می باشد.
 14. مقاومت سیستم در برابر آتش برای دیوار و سقف، با توجه به تعداد طبقات، نوع و جزئیات دیوار بتنی و …، مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و الزامات نشریه ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق تامین شود.
 15. رعایت کلیه مباحث مندرج در مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان به جهت صدابندی و سقف، الزامی است.
 16. لازم است تمهیدات لازم به منظور تامین صدابندی مورد انتظار، بخصوص در دیوارهای بین واحدها، با استفاده از روش هایتوصیه شده در مقررات ملی ایران، انجام شود.
 17. رعایت مباحث مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی مطابق مبحث شماره ۱۹ مقررات ملی ساختمان ضروری است.
 18. در صورت طراحی به روش تجویزی، استفاده از این سیستم، بر اساس طبقه بندی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، تنها برای ساختمان های گروه ۲ و ۳ مجاز می باشد.
 19. تمهیدات لازم در شرایط اقلیمی مختلف کشور برای پوشش نهایی جهت مقابله در محیط های خورنده و نیز استفاده از فولاد گالوانیزه در این محیط ها و رعایت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ساختمان ملی الزامی است.
 20. در مناطقی که در معرض خطر حمله حشرات موذی، مانند موریانه، قرار دارند لازم است تمهیدات لازم برای محافظت از لایه پلی استایرن به عمل آید.
 21. در تمیمی مراحل تولید و اجراء مسئولیت نظارت عالیه و کنترل کیفی بر عهده شرکت متقاضی می باشد.
 22. رعایت کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های ملی در استفاده از این سیستم الزامی است.
 23. توجیه اقتصادی طرح از وظایف مرکز تحقیقات ساختمان و مکسن نبوده و صرفاً به عهده شرکت متقاضی است.
 24. اخذ گواهینامه فنی برای محصولات تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.
گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است