روش اجرا و الزامات ساختمان های بتن مسلح

روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار پلیمری (سیستم RBS)

روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار پلیمری، یک روش برای اجرای ساختمان های بتن مسلح درجا از نوع دیوار باربر با استفاده از قالب های ماندگار مسطح پلیمری است. این قالب های پلیمری دارای طولی حدود ۱۵ و ۲۵ سانتی متر و ارتفاعی برابر ارتفاع طبقه بوده و بسته به نیاز دارای ضخامت های مختلفی می باشند.

از کنار هم قرار دادن قالب های مذکور به صورت کشویی، یک قالب پیوسته برای دیوار بتنی شکل می گیرد. این قالب ها سبک بوده و قابلیت حمل و نقل و نصب سریع در اجرا را دارا می باشند.

در یک نوع از این قالب ها، یک لایه ایزولاسیون پلی اورتان نیز تعبیه شده است. این قالب های پلیمری به عنوان سطح تمام شده داخلی یا خارجی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار پلیمری، در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز می باشد.


الزامات روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار پلیمری (سیستم RBS )

 1. سیستم سازه ای حاصل از روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار پلیمری، یک سیستم سازه ای دیوار باربر با دیوار های برشی بتن مسلح می باشد. در صورتی که در این سیستم، ضوابط شکل پذیری (متوسط یا زیاد) بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران به عنوان ” طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه” رعایت نشود، با استناد به بند ۹-۲۰-۲-۵-۲ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران، کاربرد این سیستم صرفاً در مناطق با خطر نسبی کم و متوسط و برای ساختمان های دارای اهمیت کم و متوسط تا حداکثر ارتفاع ۱۰ متر مجاز می باشد. بدیهی است در صورتی که ضوابط  شکل پذیری تامین می شود با رعایت ضوابط مقاومت در برابر حریق، حداکثر ارتفاع ساختمان در کلیه پهنه های لرزه خیزی کشور مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران، ۵۰ متر از تراز پایه می باشد.
 2. ضخامت دیوارهای سازه ای بتنی نباید از ۱۵ سانتی متر کمتر باشد.
 3. بتن مصرفی در دیوارهای سازه ای بتنی باید از نوع بتن سازه ای و با حداقل مقاومت ۲۰ مگا پاسکال و حداکثر اندازه اسمی سنگدانه مصرفی، ۲۰ میلی لیتر باشد.
 4. بارگذاری ثقلی و لرزه ای این سیستم، به ترتیب بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان ” بارهای وارد بر ساختمان” و استاندارد ۲۸۰۰ صورت گیرد.
 5. طراحی سازه ای این سیستم بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ایران با عنوان ” طرح و لجرای ساختمان های بتن آرمه” و یا آئین نامه ACI 318  صورت گیرد. در محاسبات و طراحی این سیستم، از اثر و مقاومت قالب های پلیمری صرف نظر شود.
 6. تامین ضوابط دیافراگم صلب و همچنین تامین پیوستگی و یکپارچگی برای کلیه سقف ها  در این سیستم الزامی است.
 7. اتصال سقف به دیوار در این سیستم به صورت پیوسته و یکپارچه طراحی و اجرا شده و میلگرد گذاری لازم بر این اساس در محل اتصال انجام شود.
 8. رعایت الزامات مدرک فنی ESR-1223 مربوط به موسسه ICC-ES در خصوص مصالح، اجرا، نصب و … در این سیستم الزامی است.
 9. در خصوص این سیستم، رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان ” حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق” و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد شاختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزای ساختمان الزامی اسن.
 10. در صورت استفاده از قالب ماندگار نوع RBS8، محافظت از قالب ماندگار به وسیله پوشش مانع حرارتی مناسب به عمل آید که این پوشش باید دارای اتصال مکانیکی به سازه باشد. پوشش مناسب می تواند یک تخته گچی با ضخامت حداقل ۱۳ میلی متر یا پوشش دیگری با مقاومت معادل در برابر دمای بالا باشد. ضمنا در صورت استفاده از این نوع قالب، عایق باید از نوع کندسوز و مطابق با مشخصات بند ۲-۳-۳ مدرک ERS-1223  باشد.
 11. در خصوص این سیستم، رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان ” صرفه جویی در مصرف انرژی” الزامی است.
 12. دابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایارن با عنوان ” عایق بندی و تنظیم صدا” تامین شود.
 13. ضروری است تمهیدات لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران صورت پذیرد.
 14. کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماری و سازه ای از حیث دوام، زیست محیطی و … باید بر مبنای مقرات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های معتبر بین المللی به کار گرفته شود.
 15. توجیه اقتصادی طرح از وظایف مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نبوده و صرفا به عهده شرکت متقاضی است.
 16. در تمامی مراحل تولید، طراحی و اجرا، مسئولیت نظارت عالیه و کنترل کیفی بر عهده شرکت متقاضی می باشد.
 17. اخذ گواهی نامه فنی برای محصولات تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.
گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است