روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار بلوکی

روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار بلوکی

روش اجرای KBS یا قالب عایق ماندگار بلوکی یکی از انواع شیوه های اجرای سیستم ICF می باشد. سیستم سازه ای حاصل از قالب عایق ماندگار بلوکی، یک سیستم سازه ای دیوار باربر با دیوارهای برشی بتن مسلح بوده که محدودیت های آن مطابق استاندارد ۲۸۰۰ می باشد.

در این روش، قالب های عایق ماندگار به صورت پانل های مستطیلی در کارخانه تولید و به کارگاه منتقل می شوند. قاب های عایق ماندگار KBS متشکل از دو لایه ورق پلی استایرن به ضخامت های ۵ یا ۱۰ سانتی متر، بسته به محل استفاده، می باشند. برای اتصال لایه های پلی استایرن در ارتفاع از تیوپ های پلی پروپین که در فواصل ۵/۱۲ سانتی متری تعبیه شده اند، استفاده می شود. همچنین برای اتصال لایه های پلی استایرن طرفین به یکدیگر و تشکیل قالب از رابط های پلی پروپیلن و شبکه میلگردطولی استفاده می شود. پس از استقرار قالب ها، قسمت میانی آن مطابق محاسبات میلگرد گذاری شده و بتن ریزی می شود. در زمان بتن ریزی به منظور نگه داری قالب ها، لازم است در فواصل ۲/۱ تا ۷۵/۱ متری پشت بند اجرا شود.

سقف در این سیستم از نوع دال های نیمه پیش ساخته می باشد، که پس از استقرار توسط میلگردهای تعبیه شده به دیوارها متصل می شود. باتوجه به این که مطابق ضوابط فنی حداقل ضخامت دیوارهای بتن مسلح ۱۵ سانتی متر می باشد، امکان تامین این ضخامت و ضخامت های بالاتر یکی از تحقیقات ساخامن و مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز می باشد.

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است