کمک های اولیه و عملیات ساختمانی

توانایی انجام کمک های اولیه در کارگاه های ساختمانی

بخش اول

کمک های اولیه باید توسط افراد غیرپزشک انجام شود تا درد و اضطراب بیمار و عواملی که منجر به مرگ بیمار ممکن است بشود کاهش یابد تا بیمار به بیمارستان و یا درمانگاه رسانده شود.

اهمیت انجام کمکهای اولیه فوری در نجات جان یا تخفیف ضایعات مصدوم و بیمار به قدری است که لازم است افراد قبل از مقابله با این گونه حوادث، روشهای صحیح کمکهای اولیه را بیاموزند تا در صورت وقوع حادثه بتوانند اقدامات صحیح برای نجات جان همنوع خود تا رسیدن کمک های پزشکی معمولی دارند.

 1. از تکان و حرکت بیمار تا حد امکان امتناع نمود.
 2.  کنترل نفس کشیدن و نبض بیمار که از علائم حیاتی هستند.
 3.  راه تنفسی بیمار تمیز و پاک بوده و قادر به نفس کشیدن باشد.
 4.  سیستم گردش خون آسیب ندیده باشد.
 5.  توجه به حرکت سینه یا شکم مصدوم (مطمئن شوید که این حرکت نرم و منظم است).
 6.  گوشی خود را نزدیک دهان و بینی مصدوم قرار داده تا صدای نفس او را بشنوید.
 7.  اگر مصدوم براحتی نفس می کشد، شما می توانید بدنبال سایر آسیبهای وارده باشید.
 8.  وقتی که فردی بیهوشی یا نیمه بیهوشی به پشت خوابیده باشد در خطر جدی قرار گرفته است. زیرا در این حالت عضلات شل بوده و واکنش های طبیعی که سبب باز بودن راه تنفسی می شود ممکن است بخوبی عمل نکنند.
 9.  هرگز به بیمار مایعات و خوردنی ندهید در صورت بیهوشی بودن و همچنین وسایل از قبیل آدامس ـ سیگار دندانهای مصنوعی را بلافاصله خارج سازید.

 

خونریزی

 بدلیل کار کردن کارگران گچ کار در ارتفاع و احتمال افتادن از بلندی وجود دارد ممکن است کارگر دچار خونریزی شود. که علائم بشرح زیر مشاهده می گردد.

 1.  تشنگی
 2.  احساسی بیحالی
 3.  سفید شدن پوست مخاط پوششی
 4.  تند شدن ضربان نبض
 5.  بیقراری و اضطراب
 6.  پایین آمدن درجه حرارت
 7.  اختلال در بینایی و سیاهی رفتن چشم
 8.  تنفسی عمیق
 9.  در خونریزی های خارجی می توان جریان یافتن خون را در محلی آسیب دیده مشاهده کرد.
گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است