روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار از جنس صفحات سیمانی حاوی تراشه های چوب

روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار از جنس صفحات سیمانی حاوی تراشه های چوب (صفحات چوب سیمانی)

اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار جزء سیستم های متداول در کشور است. هر چند بهره گیری از این سیستم باعث افزایش سرعت ساخت و کاهش حجم عملیات قالب بندی می شود، ولیکن بنا به نوع قالب انتخابی اجرای نما همچنان به عنوان یک روند زمان بر محسوب می شود. تخته های سیمانی از جمله پوشش های دیواری هستند که مورد تایید مرکز بوده و امکان استفاده از آن ها در حیطه الزامات مربوط مجاز شناخته شده است. استاده از این تخته ها به عنوان قالب های ماندگار، باتوجه به مقاومت و دوام آن ها می توانند راه حل مناسبی برای رفع مشکل نماسازی باشد. بدین منظور، روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار، با قالب هایی از جنس صفحات سیمانی در این مرکز بررسی و مورد تایید قرار گرفت. نکته دیگری که در خصوص این روش اجرائی حائز اهمیت است این است که امکان تهیه یک دیوار باربر با مقطع یکپارچه مستطیلی ( و نه بصورت مجوف، همانند روش های قالب عایق ماندگار بلوکی و پانلی) را فراهم می سازد. تنها محدودیت این روش این است که نیاز به دقت بالا در هنگام قالب بندی دارد تا از به وجود آمدن هرگونه بار اضافی که بیش از توان پیشینه صفحات باشد، جلوگیری به عمل آورد.

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است