ملات خشک آماده

ملات خشک آماده (بجز ملات های پایه گچی)

این ملات خشک آماده که از آن تحت نام های ملات پیش مخلوط شده یا ملات نیمه آماده نیز یاد شده است، در واقع شامل انواع اندودهای داخلی یا بیرونی ساختمان، انواع ملات های بنایی، کف سازی و کرم بندی می باشد، که در کارخانه، از توزین و اختلاط مواد و مصالح تشکیل دهنده بصورت خشک، تهیه می شوند. استفاده از این ملات های خشک، به دلیل سادگی و سهولت کاربرد موجب افزایش سرعت اجرا می شود. هم چنین این ملات ها به دلیل تولید و توزین کنترل شده از سطح کیفی مطلوبی نیز برخوردار می باشند. به طور کلی مصالح تشکیل دهنده ملات های خشک آماده، بسته به  کاربرد، شرایط اقلیمی و رویارویی، می تواند از اجزاء زیر تشکیل شود:

  1. انواع سیمان پرتلند (و سیمان پرتلند سفید)
  2. انواع سیمان های آمیخته (سیمان پرتلند پوزولانی، سیمان پرتلند پوزولانی ویژه، سیمان پرتلند سرباره ای، سیمان پرتلند ضد سولفات، سیمان بنایی، سیمان پرتلند آهکی و…)
  3. انواع مواد افزودنی معدنی (پوزولان های طبیعی و مصنوعی)
  4. آهک هیدراته
  5. انواع سنگدانه های طبیعی و مصنوعی(شامل سبکدانه ها)
  6. انواع مواد افزودنی شیمیایی (شامل مواد پلیمری)
  7. انواع فیلرها
  8. رنگدانه ها
  9. الیاف

این ملات ها در زمینه های مختلف در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن، در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز می باشد.

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است