پانلهای متشکل از خرده های نی و بتن

پانلهای متشکل از خرده های نی و بتن (نی ـ بتن)

پانلهای نی بتن از ترکیب خرده های نی، سیمان و مواد شیمیایی  تشکیل شده اند. این ترکیب در نهایت و پس از عمل آوری، به صورت ورق هایی با ابعاد ۲۰/۱ × ۶۰/۰ متر تا ۶ × ۳ متر و با ضخامت از ۳ میلی متر تا ۲۵ میلی با وزن مخصوص ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلوگرم در هر متر مکعب و ضخامت ۵۰ میلی متر تا ۴۰۰ میلی متر با وزن مخصوص ۳۰۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم در هر متر مکعب تولید می شوند. این پالها از نظر سرعت ساخت، صرفه جوئی در مصرف انرژی، کاهش مصرف سیمان و مقاومت های بالای صوتی، حرارتی و سازه ای، با اقبال زیادی در اروپا مواجه شده است. یکی دیگر از مشخصات این پانل ها، سبکی آنها است که در مقایسه با وزن سایر دیوارهای پر کننده مزایا توجهی به شمار می رود. این پانل ها هر نوع رنگ و پوششی را به راحتی می پذیرد و بهاین ترتیب امکان بهره گیری از انواع نماهای داخلی و خارجی ساختمان میسر می باشد. این پانل ها در زمینه های مختلف انرژی، حریق و آکوستیک و مباحث سازه و زلزله در این مرکز مورد بررسی قرار گرفت و به شرط برآورده ساختن الزامات زیر مورد تایید قرار گرفت.


الزامات پانلهای متشکل از خرده های نی و بتن ( نی ـ بتن)

پانل ها ـ استفاده از پانلهای متشکل از خرده های نی و بتن به عنوان دیوارهای جداکننده داخلی و خارجی با رعایت الزامات زیر مجاز است:

 1. اتصال پانلهای متشکل از خرده های نی و بتن به عناصر سازه ای باید به گونه ای باشد که ضمن تامین پایداری پانل ها در برابر بارهای خارج از صفحه، از اندرکنش بین دیوار و سازه و مشارکت در باربری جانبی جلوگیری به عمل آید؛
 2. در زمان نصب و اجرای پانلهای متشکل از خرده های نی و بتن می بایست مقاومت آنها برای تحمل بارها حین اجرا کنترل شود؛
 3. کنترل پایداری دیوارهای غیرباربر حاصله در مقابل نیروی زلزله ناشی از جرم دیوار، مطابق استاندار ۲۸۰۰ ایران انجام شود؛
 4. رعایت استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۴۹ با عنوان « مصالح ساختمانی ـ فرآورده های عایق کاری حرارتی، الیاف چوب کارخانه ای ـ ویژگی ها » یا استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۴۷ با عنوان « مصالح ساختمانی ـ فرآورده های عایق کاری حرارتی، پشم چوب کارخانه ای ـ ویژگی ها» در خصوص مصالح به کار رفته در این پانل ها الزامی است؛
 5. لازم است پیش بینی های لازم برایجلوگیری از بروز میعان در داخل پانل و نفوذ آب های ناشی ازبارندگی صورت گیرد؛
 6. طبقه واکنش در برابر اتش باید طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۸۲۹۹ تعیین شود؛
 7. تمهیدات لازم در خصوص محافظت از ای پانل ها در برابر آتش می بایست بر اساس آئین نامه ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ( محافظت ساختمان ها در برابر آتش ) یا مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان به کار گرفته شود؛
 8. رعایت ضوابط مندرج در مبحث ۱۹ مقررات ملی کشور به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، با توجه به ضخامت و کاربری پانل ها به عنوان جداکننده داخلی و دیوار خارجی الزامی است.  در صورتیکه پانل به تنهایی پاسخگویی ضوابط مذکور نباشد، اجرای لایه عایق تکمیلی متاسب با مبحث ۱۹ الزامی است؛
 9. مشخصات صدابندی قطعات دیواری می بایست متناسب با کاربری پانل ها به عنوان دیوارهای جدا کننده داخلی در واحد های مستقل یا دیوارهای خارجی و دیوارهای جدا کننده دو واحد مسکونی مجزا از هم ، منطبق بر مبحث ۱۸ مقررات ملی کشور اتخاذ شود. در صورتیکه پانل ه به تنهایی پاسخگویی ضوابط مذکور نباشند، اجرای تمهیدات الزامی است؛
 10. لایه نازک کاری ( احتمالی ) روی پانل اعم از اندود تر یا خشک، باید دوام و چسبندگی لازم، در شرایط جوی مختلف و اقلیم های قلیایی را دارا باشد؛
 11. درز انبساط بین قطعات در فواصل مشخص  و به میزان معین بر مبنای تغییر شکل های ناشی از تنش های حرارتی، بایستی به نحوه صحیح تعبیه شود؛
 12. درز انقطاع بین قطعات باید با مواد ومصالح مناسب پوشانده شود؛
 13. رعایت الزامات زیست محیطی، در مواد و مصالح به کار برده شده در این محصول الزامی  است؛
 14. کلیه مصالح و اجزاء در این پانل ها می بایست از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی، بهداشتی و غیره بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آیین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تایید به کار گرفته شود؛
 15. رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان در کلیه مراحل تولید، ساخت و بهره برداری از پانل ها و ساختمان الزامی است؛
 16. اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی پس  از احداث کارخانه و راه اندازی خط تولید از این مرکز الزامی است.
گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است