دیوارهای غیر باربر

دیوارهای غیر باربر Bblock

دیوارهای غیر باربر Block متشکل از یک لایه میانی پلی استایرن و دو لایه مش فولادی درطرفین تشکیل شده است. مطابق جزئیات ارائه شده، حداقل ضخامت لایه پلی استایرن ۵ سانتی متر، قطر میلگردههای مش فولادی ۳ میلیمتر فواصل مش ها ۸ سانتی متر می باشد. به طور کلی، جزئیات مقطع دیوار و پوشش های آن مشابه دیوارهای ساندویچی سه بعدی می باشد، با این تفاوت که در دیوارهای متال فوم با اجرای رانرها و استادهای پیرامونی امکان اتصال دیوار به سازه اصلی و شاقول کردن راحتر دیوارها فراهم شده است. رانرها و استادها با مقاطع ناودانی و از جنس فولاد گالوانیزه می باشند. امروزه استفاده از پانل های جداکننده داخلی، می تواند ضمن کاهش باربر مرده باعث افزایش سرعت ساهت می شود. در این راستا این پانل ها، به عنوان دیوارهای غیر باربر و جداکننده داخلی در زمینه های حریق، آکوستیک و سازه در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد بررسی قرار گرفته وو کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز است.


الزامات دیوارهای غیر بابر داخلی Bblock

  1. استفاده از این پانل ها صرفاً به عنوان دیوارهای جداکننده داخلی ساختمان ها مجاز است.
  2. در نصب و اجرا، این پانل جهت تحمل بارها حین اجرا کنترل شود.
  3. اتصال این دیوارها غیر باربر به سیستم سازه ای باید به نحوی باشد که ضمن تامین پایداری آنها در برابر بارها وارده، از  اندرکنش انها و سازه اصلی تا حد امکان جلوگیری شود.
  4. کنترل پایداری دیوارهای غیر باربر در مقابل  نیروی زلزله ناشی از جرم دیوار، مطابق استاندارد ۲۸۰۰۰ ایران انجام شود.
  5. حداکثر ارتفاع خالص مجاز دیوارهای غیرباربر ۲/۳ متر می باشد.
  6. کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معماری و سازه ای از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی، بهداشتی و غیره باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تایید بکار گرفته شود.
  7. صدابندی هوابرد جدا کننده های بین واحد های مستقل باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تامین شود.
  8. رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان  حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات  نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد  ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزاء ساختمانی الزامی است.
  9. چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و یا آیین نامه در خصوص این محصول توسط این مرکز انتشار یابد، شرکت های تولید کننده، کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران  ملزم به رعایت آن می باشند.
  10. اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  الزامی است.
گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است