سیستم ساختمانی داموس

سیستم ساختمانی داموس چیست؟

سیستم داموس در دسته بندی سیستم های پیش ساخته بتن مسلح قرار می گیرد. این سیستم متشکل از دیوارها و سقف های بتن آرمه پیش ساخته تو خالی است. در این سیستم، دیوارها علاوه بر تحمل بارهای مرده و زنده وارده از طریق سقف ها، بارهای جانبی را نیز تحمل می نمایند.

سیستم ساختمانی داموس

روش اجرای سیستم داموس

قطعات پیش ساخته از کارخانه به کارگاه منتقل شده و به کمک اتصالات تر (درجا) به هم متصل می شوند. اتصال دیوارها به یکدیگر در ارتفاع به صورت پیوسته نبوده و تنها از طریق المان های مرزی تعبیه شده در دو انتهای دیوارها صورت می گیرد. بخش های دجای سیستم شامل شالوده، کلاف های افقی بالای دیوارها و اعضای مرزی بتن مسلح دو انتهای دیوارها جهت اتثال دیوارها در ارتفاع می باشد.

ایمنی سیستم داموس

این روش در اجرا، در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز می باشد.

الزامات اجرایی سیستم ساختمانی داموس

 1. اجرای سیستم داموس با رعایت ضوابط سیستم دیوار بار بر دیوار برشی بتن مسلح پیش ساخته تا حداکثر ۴ طبقه یا ارتفاع ۱۲ متر از تراز پایه در کلیه پهنه های لرزه خیزی کشور مجاز می باشد.
 2. طراحی سیستم بر اساس آئین نامه های ASCE یا EC8، ACI 318 و راهنمای طراحی PCI الزامی است.
 3. حداکثر طول دهانه سقف ها برابر ۵ متر توصیه می شود. افزایش طول دهانه با ارائه مدارک و محاسبت فنی کامل مجاز است.
 4. منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامی است.
 5. رعایت محدودیت نسبت مساحت میلگردهای قائم و افقی به کار رفته در تسلیح لایه های داخلی و خارجی پیش ساخته، فواصل میلگردها و هم چنین کلیه ضوابط مربوط به آرماتوربندی مطابق آئین نامه ACI 318-08  یا EC8 و ویرایش های بعد از آن هم الزامی است.
 6. کلاف قائم باید در گوشه های اصلی ساختمان و در طول دیوار، در فاصله محور تا محور حداکثر ۵ متر، در موضع سوراخ ها، همچنین در محل اتصال دیوارها به یکدیگر اجرا شود. سطح مقطع کلاف بتن مسلح درجا، نباید از ۴۰۰ سانتی متر مربع کمتر باشد.
 7. اجرای کلاف های افقی بر روی دیوارهای باربر، محل اتصال سقف به دیوار و پیرامون ساختمان به منظور تامین یکپارچگی سازه الزامی است. هم چنین عرض و ارتفاع کلاف سقف نباید از ۲۰ سانتی متر کمتر در نظر گرفته شود.
 8. در تراز هر طبقه، کلاف های افقی مختلف باید، به منظور تامین یکپارچگی و رفتار شبکه مانند، به هم متصل شوند به گونه ای که کلاف سقف نباید در هیچ جا منقطع باشد.
 9. لازم است دیوارهای برشی بتن مسلح توپر در هر دو امتداد اصلی و در دو محور جداگانه، جهت تامین مقاومت برشی لازم در مقابل نیروهای جانبی طراحی و اجرا شوند.
 10. طراحی و اجرای شالوده بتن مسلح درجا و تعبیه میلگردهای ریشه انتظار برای دیوارها، مطابق ضوابط آئین نامه های مورد اشاره در بند ۲ الزامی باشد.
 11. رعایت تمهیدات لازم در شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران برای دوام و پایایی بتن، میلگرد فولادی الزامی است.
 12. رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق، هم چنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری است.
 13. رعایت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان جهت صرفه جویی در مصرف انرژی برای دیوارهای خارجی و سقف بام الزامی است.
 14. صدابندی هوابرد جدا کننده های بین واحد های مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات می بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تامین گردد.
 15. اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خحط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.
گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است