بلوک خشتی

بلوک خشتی مسلح چیست؟

سیستم ساختمانی بلوک های خشتی مسلح با تکنولوژی HABITECH

بلوک خشتی مسلح، متشکل از دیوارهای باربر مسلح و یک سیستم ساختمانی با مصالح بنایی می باشد که در هنگام کاربرد این سیستم از بلوک های خشت تثبیت شده در ساخت دیوارهای باربر مسلح استفاده می شود.

این سیستم ساختمانی می تواند، به عنوان راه حلی در تامین مسکن روستایی ارزان و مقاوم در نظر گرفته شود.

بلوک خشتی

به طور کلی طبق استاندارد ۲۸۰۰ ایران، استفاده از بناهای سنتی و خشتی صرفا در مناطق دوردست که امکان فراهم آوردن مصالح مقاوم به سادگی میسر نمی باشد و با رعایت دستورالعمل های فنی ویژه که ایمنی نسبی این بناها را تامین گرداند، مجاز می باشد.

با توجه به شکل و هندسه بلوک ها در این سیستم، ظرفیت های مناسبی به منظور مقاوم سازی و تامین یکپارچگی در سیستم مشاهده می شود. از جمله این ظرفیت ها می توان به حفرات تعبیه شده در داخل بلوک ها به منظور امکان تامین تسلیح و یکپارچه نمودن اعضاء، امکان فقل و بست بلوک ها در یکدیگر با استفاده از کام و زبانه های تعبیه شده و همچنین امکان ایجاد کلاف های افقی با استفاده از بلوک های U شکل اشاره نمود.

در این سیستم به دلیل استفاده از مصالح در دسترس و همچنین امکان تولید بلوک ها در محل اجرای پروژه از سادگی و سهولت لازم اجرایی در کنار مقاومت مورد نیاز در مسکن روستایی می باشد. این سیستم ساختمانی در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد بررسی قرار گرفته و استفاده از آن در محدوده الزامات ارائه شده مجاز است.

الزامات اجرایی

سیستم بلوک خشتی مسلح، یک سیستم ساختمانی با مصالح بنایی است. در صورتی که در این سیستم، ضوابط ساختمان های خنثی بر اساس مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان “طرح و اجرای ساختمان های بنایی” رعایت شود، استفاده از ان در مناطق با لرزه خیزی کم و متوسط مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران تا حداکثر ۲ طبقه و صرفا به عنوان مسکن روستایی مجاز است.

در خصوص خصوصیات مصالح تشکیل دهنده برای اجرای سیستم بلوک خشتی مسلح، رعایت موارد زیر الزامیست:

خاک: خاک مورد استفاده نباید حاوی کمتر از ۲۵ درصد و بیش از ۴۵ درصد موارد رد شده از الک نمره ۲۰۰ باشد. خاک باید دارای مقدار کافی رس باشد، که ذرات را به هم پسباند و نباید حاوی بیش از ۲/۰ درصد نمک های محلول باشد.

برای آشنایی بیشتر با انواع خاک لطفا مقاله خاک چیست؟ را مطالعه نمایید.

ملات: اگر مواد ملات خاکی دارای همان مواد واحد بنایی خاکی باشد، استفاده از ملات خاکی مجاز است. همچنین ملات های متداول آهک، ماسه و سیمان از انواع M، S و N مجاز می باشد.

تثبیت کننده ها: در صورت لزوم مواد تثبیت کننده باید، قیر امولسیون شده، سیمان پرتلند، آهک یا سایر مواد افزودنی مورد قبول باشد. مواد تثبیت کننده باید به طور یکنواخت با خاک مخلوط، در مقادیر کافی مخلوط شوند تا مقاومت مورد نیاز در برابر جذب آب بدست آید.

 • مقدار رطوبت خشت های عمل آوری نشده نباید بیش از ۴ درصد وزنی باشد.
 • هیچ خشتی نباید دارای بیش از ۳ ترک جمع شدگی باشد و هیچ ترک جمع شدگی نباید بیش از ۷۶ میلیمتر طول یا بیش از ۳ ملیمتر عرض داشته باشد.
 • خشت ها باید دارای میانگین مقاومت فشاری حداقل مگاپاسکال باشند. یکی از ۵ نمونه می تواند مقاومت فشاری بیش از ۷/۱ مگاپاسگال داشته باشند.
 • بلوک های خاک تثبیت شده با سیمان، باید مطابق استاندارد ۱۹۹۲: IS3495 آزمون شده و از نظر و ویژگی ها با استاندارد ۱۹۸۲: IS1725 مطابقت داشته باشند.
 • در اجرا و احداث ساختمان با این سیستم لازم است، کلیه موارد مندرج در راهنمای ساخت “HABITECH center“که به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ارائه شده، رعایت شود.
 • در خصوص این سیستم، رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان”حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق” و همچنین الزامات مندرج در آیین نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش، نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزای ساختمان الزامی است.
 • در خصوص این سیستم، با توجه به این نکته که دیوار ساخته شده به تنهائی جوابگوی انتظارات تعیین شده در مبحث ۱۹ نیست، استفاده از یک لایه عایق حرارتی در طرف داخل یا خارج آن الزامی است. مشخصات عایق حرارتی (از جمله ضخامت) باید مطابق محاسبات و طراحی باشد.
 • رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان “صرفه جویی در مصرف انرژی” الزامی است.
 • صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان “عایق بندی و تتنظیم صدا” تامین شود.
 • ضروری است تمهیدات لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران صورت پذیرد.
 • کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماری و سازه ای از حیث دوام، زیست محیطی و … باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های معتبر بین المللی به کار گرفته شود.
 • اخذ گواهی نامه فنی برای محصولات تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.
گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است