گچ

سقف دال نیمه پیش ساخته

سقف دال نیمه پیش ساخته بتن مسلح Double Tee با بتن رویه

سقف دال نیمه پیش ساخته بتن مسلح Double Tee همانطور که از نام آن مشخص است از یک جفت تیر T شکل تشکیل شده است، که در عملیات ساخت و ساز کاربردهای ویژه و زیادی پیدا کرده است.

سقف دال نیمه پیش ساخته

تولید سقف دال نیمه پیش ساخته

این سقف ها به صورت پیش ساخته در کارخانه با استفاده از بتن مسلح تولید شده و به محل اجرای پروزه انتقال می یابند.

نصب و اجرا

پس از انتقال این نوع سقف به محل اجرای پروژه، هریک از آن ها را با استفاده از جرثقیل به محل اجرای سقف انتقال داده و با استفاده از مصالح مناسب در جای خود نصب می نمایند.

مزایا

استفاده از این محصول به علت حذف مراحل مربوط به قالب بندی و دوره انتظار به مقاومت رسیدن بتن، می تواند موجب افزایش سرعت اجرای سقف شود. رفتار سیستم سقف دال های نیمه پیش ساخته بتن مسلحDouble Tee  مشابه سقف های دال یکطرفه بوده و از این رو از نظر سازه ای دارای عملکرد شناخته شده می باشند.

ایمنی

اما مشابه دیگر سیستم ها پیش ساخته لازم است در اتصال این قطعات یه سیستم باربر جانبی و همچنین به یکدیگر تمهیدات لازم اندیشیده شود. از این رو به منظور تأمین صلبیت و همچنین رفتار یکپارچه در این سیستم لازم است بتن رویه اجرا شود. این سقف ها در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد بررسی قرار گرفته و استفاده از آن در محدوده الزامات ارائه شده مجاز است.

الزامات سقف‌های دال نیمه پیش ساخته Double Tee

۱-  رفتار سیستم سقف دال های نیمه پیش ساخته بتن مسلح Double Tee مشابه سقف های دال یک طرفه می باشد. در طراحی و اجرای این سیستم باید، صلبیت و یکپارچگی سقف با ارائه محاسبات کافی صرفاً به کمک اجرای بتن رویه تأمین شود.

۲-  در سیستم سقف دال های نیمه پیش ساخته بتن مسلح، به منظور تأمین یکپارچگی در دیافراگم سقف و همچنین تحمل عکس العمل ناشی از تیرچه ها، می بایست در پیرامون سقف، تیرهای پیرامونی طراحی و اجرا شوند. همچنین در محل اتصال دال نیمه پیش ساخته به تیر پیرامونی، لازم است، میلگردهای تأمین کننده یکپارچگی اعضا به طور مناسب طراحی و اجرا شوند.

۳-  استفاده از این سیستم ها با توجه به دو بند فوق، در کلیه پهنه های لرزه خیزی ایران بلامانع است.

۴-  لازم است یکپارچگی و کفایت اتصال دال بتن مسلح به عضو باربر جانبی با ارائه محاسبات مناسب در طراحی و اجرا تأمین شود.

۵-  چنانچه در طراحی ها از عملکرد مرکب بتن رویه و دال نیمه پیش ساخته استفاده می شود، لازم است زائده های برشی برای انتقال برش ناشی از خمش، بین بتن رویه و Double Tee پیش ساخته طراحی و اجرا شوند.

۶-  ضوابط مربوط به حداکثر ابعاد بازشوها و همچنین تمهیدات لازم در اطراف بازشوها از نظر طراحی و اجرای تیرچه پیرامونی، باید مطابق راهنمای طراحی PCI انجام شود

۷-  ضوابط طراحی و کنترل سقف الزامات سقف دال های نیمه پیش ساخته بتن مسلحDouble Tee، باید براساس آیین نامه ACI 318 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انجام شود.

۸-  جزئیات ساخت، حمل و نصب اعضا و اتصالات قطعات پیش ساخته باید مطابق آخرین ویرایش آیین نامه ACI 318 و راهنمای طراحی PCI انجام شود.

۹-  رعایت تمهیدات لازم متناسب با شرایط اقلیمی و محیط های خورنده ایران الزامی است.

۱۰-  رعایت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، جهت صرفه جویی در مصرف انرژی الزامی است.

۱۱-  رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در برابر حریق و همچنین الزامات نشریه شماره۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری است.

۱۲-  صدابندی هوابرد و کوبه ای سقف بین طبقات می بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تأمین شود.

اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

گچ پلیمری
خرید آنلاین گچ
گچ گیپتون
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است