گچ سمنان

گچ پلیمری سبک دستی دیرگیر

گچ پلیمری سبک دستی دیرگیر پرلیت دار نوعی گچ ساختمانی است و این محصول، اندود پایه گچی و پلیمری مخصوص اجرا با دست می باشد.
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است