اکسید آهن

 اکسید آهن – اکسید آهن در سیمان سفید و سیمان خاکستری

اکسید آهن به انگلیسی Iron-Oxide

اکسید فریک جزء اصلی تشکیل دهنده اغلب سنگ آهن هاست که غالبا بصورت خالص یعنی زنگ نیزیافت می شود هم چنین به مقدار کم و زیاد در اغلب کانی ها خصوصا” در خاک رس نیز وجود دارد لذا به دلیل وجود آن در اغلب مواد اولیه بطور اجتناب ناپذیری در سیمان های هیدرولیک نیز وجود دارد سیمان سفید فاقد اکسید آهن است و قیمت بالای آن ناشی از کمیاب بودن نسبی مواد اولیه مناسب و عاری از اکسید آهن برای ساخت سیمان سفید است. جدا از امکان دسترسی به مواد اولیه مناسب ساخت  سیمان فاقد اکسید آهن همراه با مشکلاتی است زیرا که درفرایند پخت کلینکر, سنگ آهن نقش کمک ذوب را دارد باعث سهولت تشکیل ترکیبات شیمیایی که پایه سیمان هستند در درجه حرارت پایین ترمی شود. 

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است