سبک سازی ساختمان

سبک سازی ساختمان

بررسی مصالح در سبک سازی

نیاز روز افزون جامعه و مسکن و ضرورت استفاده از روش و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت، افزایش عمر مفید و نیز مقاوم نمودن ساختمان در برابر زلزله را بیش از پش مطرح کرده است. حل مشکلاتی نیز زمان طولانی اجرا، عمر مفید کم و یا هزینه زیاد اجرای ساختمان ها نیازمند اجرای راهکارهایی به منظور استفاده عملی از روش های نوین و مصالح ساختمانی جدید جهت کاهش وزن و کاهش زمان ساخت، دوام بیشتر و نهایتا” کاهش هزینه اجراست. سبک سازی یکی از مباحث نوین در علم ساختمان است که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت میباشد. این فن آوری عبارت است از کاهش وزن تمام شده ساختمان با استفاده از تکنیک های نوین ساخت مصالح جدید و بهینه سازی روش های اجرا کاهش وزن ساختمان علاوه بر صرفه جویی در هزینه، زمان و انرژی زیان ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله را کاهش داده و صدمات ناشی از وزن زیاد ساختمان را به حداقل میرساند.

برای بکارگیری تکنیک های سبک سازی نخست باید به مسئله اول علل سنگین شدن وزن ساختمان توجه کافی شود پس از شناخت این علل و عوامل باید جهت حذف یا به حداقل رساندن تاثیر آنها و وزن تمام شده ساختمان تلاش نمود.


روش های سبک سازی ساختمان بطور عمده به دو دسته تقسیم میگردد:

  1. سبک کردن اجزای باربر ساختمان
  2. سبک کردن سازه ساختمان

بخش عمده ای از مباحث مربوط به سبک سازی و تکنیک های رایج در مورد دستیابی به وزن مناسب ساختمانی را در بر میگیرد شامل شناخت مصالح سبک رایج در صنعت ساختمان (در داخل و خارج کشور) و تکنولوژی استفاده از آنها، معیار ارزیابی کارایی این مصالح به عنوان مصالح سبک و میزان تاثیر به کارگیری مصالح نو در کاهش وزن ساختمان هزینه و زمان مورد نیاز اجرای یک ساختمان.


تعریف مصالح سبک

مصالح سبک به مصالحی اطلاف میشود که وزن مخصوص آنها از نمونه های مشابه کمتر بوده و اسشتفاده از آنها به کاهش وزن کلی ساختمان بیانجامد.


انواع مصالح سبک

در یک تقسیم بندی کلی مصالح سبک به ۳ دسته تقسیم میشود:

  1. مصالح سبک : به آن دسته از مصالح گفته میشود که در موارد سازه ای در بنا به کار برده میشود و به سه نوع تقسیم میشود: ۱٫بتونی ۲٫طبیعی ۳٫صنعتی
  2. مصالح سبک غیرسازه ای
  3. سیستم ها
گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است