گچ سمنان

خانه مدولار جعبه ای

خانه مدولار جعبه ای چیست؟

خانه مدولار جعبه ای یا سیستم سازه های بتن مسلح پیش ساخته سه بعدی یا به انگلیسی Modular box houses، یک روش نوین ساخت و ساز سریع است که در ان بخش‌های مختلف ساختمان از بتن آرمه بصورت پیش ساخته و مدولار تهیه شده و سپس در محل اجرای ساختمان به یکدیگر متصل می‌گردند تا یک سازه یکپارچه را تشکیل دهند.

خانه مدولار جعبه ای

از سیستم خانه مدولار جعبه ای در پروژه های انبوه سازی در مناطق دورافتاده و مناطقی که امکانات و مصالح ساختمانی کمتری در دسترس است برای ساخت ساختمان های یک الی دو طبقه استفاده می‌کنند.

سازه بتن مسلح پیش ساخته مدولار

سیستم سازه های بتن مسلح پیش ساخته سه بعدی یا سیستم خانه سازی مدولار جعبه ای، یک سیستم کامل است که از مدول‌های جعبه‌ای شامل دیوار و سقف تشکیل شده است. این مدول‌ها یا قطعات پیش ساخته به دو صورت در کارخانه تولید و به کارگاه منتقل می‌شوند و در محل اجرای پروژه پس از سرهم‌بندی مدول‌ها یک ساختمان کامل را تشکیل می‌دهد.

بخش‌های خانه مدولار جعبه ای

مدول های اصلی این سیستم عبارتند از مدول میانی، شامل دو دیوار پیرامونی و سقف و مدول انتهائی، شامل سه دیوار پیرامونی و سقف، نکته قابل توجه در این خصوص امکان اجرای سقف شیبدار برای این ساختمان ها می‌باشد.

سیستم ساختمانی خانه مدولار جعبه ای با مبحث خانه های پیش ساخته کاملا متفاوت است. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله‌های زیر را در خصوص روش‌های ساختمانی پیش ساخته و نیمه پیش ساخته مطالعه کنید:

مقاومت

به دلیل این که مصالح مورد استفاده در این سیستم ساختمانی، بتن و فولاد معمولی می باشد، لذا عملکرد این سیستم در خصوص انرژی، حریق و آکوستیک مشابه عملکرد سازه های بتن مسلح مرسوم بوده و کلیه تمهیداتی که در مورد آن ها به کار گرفته می شود، می بایست در مورد این سیستم نیز رعایت شود.

سیستم سازه ای بتن مسلح پیش ساخته مدولار سه بعدی در زمینه های سازه و زلزله، انرژی، حریق و آکوستیک در این مرکز مورد بررسی و تایید قرار گرفته است و اجرای آن در حیطه الزامات تعیین شده مجاز می باشد.

الزامات سازه بتن مسلح مدولار

سیستم سازه های بتن مسلح پیش ساخته مدولار سه بعدی، به عنوان سیستم دیوار باربر با دیوار برشی بتن مسلح پیش ساخته متوسط محسوب می ضشود و اجرای آن در یک طبقه و در کلیه مناطق لرزه خیزی ایران (مطابق ویرایش سوم آئین نامه ۲۸۰۰ ایران) و با شرط رعایت الزامات زیر، مجاز می باشد.

طراحی لرزه ای و سازه ای این سیستم می بایست به ترتیب بر اساس IBC 2006 و  ACI 318-05 انجام شود.

دیوارهای بتن مسلح باید مطابق با ضواابط ارائه شده در خصوص دیوارهای بتن مسلح پیش ساخته متوسط مندرج در این آئین نامه IBC 2006  طراحی شوند.

حداقل ضخامت دیوارهای بتن مسلح باید ۱۰ سانتی متر منظور شود.

بر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه های ATC -41 و  FEMA 356 و با توجه به این که نوع آرماتور گذاری در دیوارها، به صورت یک لایه مش در وسط، امکان عملکرد ستونی را در بخشی از دیوار فراهم نمی کند، لازم است محدودیت های زیر در ساخت دیوارها اعمال شود:

  • در هر وجه دیوار، فاصله افقی بین بازشوها از کنج دیوار، می بایست بیش از  ۰٫۳  ارتفاع دیوار باشد.
  • در هر وجه دیوار، فاصله افقی بازشوها از یکدیگر، می بایست ۰٫۴ ارتفاع دیوار باشد.

در اتصال دیوارها به شالوده، لازم است دیوارها در تمام طول و از طریق ناودانی زیر دیوار که به نحو مقتضی با دیوار درگیر شده، به تسمه فولادی که در امتداد طولی شالوده پیش بینی شده است، جوش شوند. شایان ذکر است این صفحه می بایست به نحو مناسب و با زوائد برشی یا بلت گذاری به شالوده متصل شده باشد.

در مقاطع سقف و دیوار، لازم است اتصال مدول ها از طریق عبور آرماتور طولی و درگیری به قلاب های پیش بینی شده و هم چنین بتن ریزی درجا تامین شود.

به منظور اتصال المان مرزی که در محل اتصال دیوارهای دو مدول مختلف و با بتن ریزی درجا ایجاد می شود و می بایستی ریشه گذاری مناسب در سالوده پیش بینی شود.

تمهیدات لازم به ممنظور جلوگیری از مشارکت جداکننده های داخلی و خارجی در سختی جانبی سازه در نظر گرفته شود.

رعایت تمهیدات لازم در شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران برای دوام و پایایی بتن، میلگرد فولادی الزامی است.

رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق، هم چنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری استو

رعایت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان جهت صرفه جویی در مصرف انرژی برای دیوارهای خارجی و سقف بام الزامی است.

صدانبدی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات می بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تامین شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

گچ پاششی پلیمری
گچ پلیمری دستی سیوا
گچ گیپتون بتوگیبس