گچ سمنان

گچ پلیمری

گچ پلیمری نوعی گچ ساختمانی با زمان گیرای بالا میباشد. از جمله مزایا گچ پلیمری مقاومت فشاری و خمشی بیشتر آن نسبت به گچ معمولی است.
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است