خانه پیش ساخته

خانه پیش ساخته

سیستم خانه های پیش ساخته سریع النصب دادو

خانه پیش ساخته معمولا به سازه‌هایی گفته می‌شود که در آن بخش‌های مختلف یک ساختمان بصورت کامل در کارخانه تولید شده و پس از حمل به محل مورد نظر برای احداث سازه به روی یکدیگر قرار گرفته و بهم متصل می‎شوند.

با استفاده از سیستم سازه‌ای خانه پیش ساخته می‌توان در مدت زمان بسیار کوتاهی، تعداد زیادی ساختمان اماده بکار را ایجاد نمود.

خانه پیش ساخته

روش تولید

این سیستم از نوع قاب‌های ساده فولادی سرد نورد شده با مهاربندی‌های هم محور فولادی است. این نوع ساختمان‌های پیش ساخته فولادی سبک (Light Weight Steel Frame) به صورت اجرای خشک و عمدتا با استفاده از اتصالات پیچی و به روش تولید صنعتی به کار گرفته می‌شوند.

مقاومت

این سیستم ساختمانی در زمینه های سازه، انرژی، حریق و آکوستیک در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بررسی شده و کاربرد آن در حیطه الزامات تدوین شده مورد تایید می‌باشد.

الزامات سیستم خانه های پیش ساخته سریع النصب

استفاده از این سیستم به عنوان قاب ساده فولادی سرد نورد شده با مهاربندی های هم محورفولادی، به شرط رعایت کلیه الزامات زیر برای ساختمان های یک طبقه با حداکثر ارتفاع ۵/۴ متر از تراز پایه در کلیه پهنه های لرزه خیزی کشور، بلا مانع است.

 1. رعایت مشخصات فولاد سرد نورد شده بر اساس استاندارد ASTM الزامی است.
 2. بارگذاری ثقلی و کنترل سازه در مقابل بارهای جانبی مطابق مبحث ششم مقرات ملی ساختمان ایران با عنوان ” بارهای وارد بر ساختمان” انجام شود.
 3. طراحی سازه ای کلیه اعضاء و اتصالات بر اساس آخرین ویرایش استاندارد AISI و طرح لرزه ای آن بر اساس آخرین ویرایش آئین نامه ASDCE7 و استاندارد ۲۸۰۰ ایران انجام شود. در سایر موارد مانند: طراحی شالوده رعایت مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است.
 4. لازم است سقف ها تنها به صورت شیب دار با رعایت تمهیدات لازم از نظر مهاربندی جانبی دیافراگم سقف اجرا شوند.
 5. کلیه اتصالات سازه ای در محل نصب اسکلت، با پیچ و مهره انجام شوند.
 6. برای جوشکاری اعضای سرد نورد شده، رعایت استاندارد هایAISI و آئین نامه و استاندارد AISI در نظر گرفته شود.
 7. رعایت تمهیدات لازم در جهت محدود نمودن جمع شدگی و تغییر شکل های انقباضی ناشی از انبساط و انقباض حرارتی مربوط به بتن سبک مورد استفاده در جداره ها، مطابق با استانداردهای معتبر ملی یا بین المللی الزامی است.
 8. در شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران، رعایت تمهدات لازم از نظر دوام و پایایی اعضای فلزی ضروری است.
 9. در اجرای پوشش های نازک کاری و نماسازی باید در تمهیدات لازم جهت اتصال آنها به اجزا و قطعات فلزی زیر کار در نظر گرفته شود.
 10. کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معماری و سازه ای حیث دوام و مسائل زیست محیطی باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های معتبر بین المللی بکار گرفته شوند.
 11. الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان ” صرفه جویی در مصرف انرژی” رعایت شود.
 12. لازم است لایه ای مستقل برای هوابند جدار در نظر گرفته شود. برای بخاربندی نیر باید لایه ای در نظر گرفته شود. در برخی موارد، در صورت استفاده از لایه ای با مشخصات مناسب، هوابندی و بخار بندی می تواند به صورت همزمان تامین گردد.
 13. بین تخته سیمانی و عایق حرارتی باید حداقل ۲۵ میلی متر فاصله هوایی در نظر گرفته شود.در این لایه هوا باید پیش بینی شود.
 14. استفاده از جداره های معرفی شده در این سیستم فقط برای ساختمان های یک طبقه مسکونی، در صورت محافظت به وسیله تخته های گچی با حداقل ضخامت ۲۵/۱ سانتی متر (نیم اینچ)، بلا مانع است.
 15. رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان ” حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق” و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزای ساختمانی نیز الزامی است. خصوصاً رعایت الزامات دیوارهای خارجی از نظر ایمنی در برابر آتش با توجه به فاصله با ساختمان های مجاور مطابق با الزامات نشریه ۴۴۴ مرکز تاکید می شود.
 16. صدابندی هوابرد در پوسته خارجی ساختمان و جداکننده های بین واحد های مستقل، می بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان ” عایق بندی و تنظیم صدا” تامین شود. اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.
گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است