گچ سمنان

گچ و خاک آماده

گچ و خاک آماده یا گچ و خاک مخلوط سمنان نوعی از انواع ساختمانی مخصوص زیرکار برای اجرای مرحله اول گچ کاری روی آجر و سفال است.
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است