فوندانسیون منفرد پیش ساخته

فوندانسیون منفرد پیش ساخته چیست؟

به منظور افزایش سرعت و ارتقا کیفیت در اجرای ساختمان های مقاوم کوچک، می توان از فوندانسیون های پیش ساخته سبک استفاده نمود.

این فوندانسیون‌ها برای تقاضای موجود در ساختمان‌های اسکلت پیچ و مهره‌ای و یک طبقه طراحی، محاسبه و مورد آزمایش قرار گرفته است. استفاده از فوندانسیون پیش ساخته می تواند، مشکلات مربوط به فوندانسیون درجا را رفع نموده و ضمن افزایش سرعت اجرا، کیفیت را نیز خصوصا در مناطق دور افتاده و روستایی افزایش دهد.

فوندانسیون پیش ساخته

ویژگی‌ها و مزایا

از نکات حائز اهمیت در این طرح، کنترل ظرفیت باربری خاک بستر می‌باشد. در محل هایی که مقاومت مجاز خاک کم باشد، تمهیدات لازم جهت افزایش سطح بارگیر فوندانسیون و یا بهسازی و ارتقا مشخصات خاک به عمل آید.

این فوندانسیون برای خانه های پیچ و مهره ای ۶۰ متر مربعی یک طبقه به صورت نمونه به مرکز ارائه شده و برای همین کاربرد مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

استفاده از روش فوندانسیون منفرد پیش ساخته علاوه بر کاهش زمان و هزینه مصرفی برای انجام محاسبات ساختمانی، زمان اجرای پروژه را نیز تا حدود زیادی کاهش خواهد داد.

الزامات اجرای فوندانسیون منفرد پیش ساخته

استفاده از طرح فوندانسیون پیش ساخته پیشنهادی با توجه به نتایج آزمایش های ارائه شده، صرفا برای ساختمان های ۱ طبقه با اسکلت فولادی، با توجه به پییان بودن سطح باره های وارده مجاز می باشد.

  • لازم است کلیه مشخصات فنی هندسی و محاسباتی فونداسیون منفرد پیش ساخته مطابق جزئیات ارائه شده در مدارک به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشد.
  • لازم است کنترل های لازم مربوط به ظرفیت باربری خاک محل با توجه به مقاومت مجاز فشاری خاک محل و ابعاد پی به عمل آید.
  • در سیستم های مهاربندی شده لازم است، کنترل های لازم از نظر میزان نیروی کششی ایجاد شده در ستون ها به منظور ممانعت از بلند شدن فونداسیون از روی خاک با توجه به سبک بودن آن به عمل آید.
  • طراحی و اجرای کلاف ها و اتصال آنها به پی های پیش ساخته، بر اساس محاسبات مربوطه و مطابق با ضوابط مقررات ملی ساختمان ایران و استاندارد ۲۸۰۰ الزامی است.
  • رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان ایران در طراحی، ساخت و اجرا فونداسیون منفرد پیش ساخته الزامی است.
  • رعایت رواداری های مجاز برای ساخت و نصب قطعات پیش ساخته مطابق آیین نامه ACL117 و راهنمای PCI الزامی است.
  • رعایت تمهیدات لازم در شرایط اقلیمی مختلف و محیط های خورنده ایران برای دوام و پایایی بتن و میلگرد فولادی ضروری است.
  • اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.
گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است