دال مرکب فولادی بتنی

دال مرکب فولادی بتنی چیست؟

دال مرکب فولادی بتنی در صنعت نوین ساخت و ساز، یکی از اقتصادی ترین روش‌های ساخت سقف ساختمان شناخته شده است.

سقف ایجاد شده به روش دال مرکب فولادی بتنی از مقاطع مختلط دال بتن مسلح بر روی ورق‌های فولادی ذوزنقه‌ای شکل که به تیرها و شاه‌تیرهای فولادی متصل می‌شوند، تشکیل شده است.

دال مرکب فولادی بتنی

مشخصات و کاربرد سقف عرشه فولادی

عملکرد مختلط دال بتن مسلح فوقانی و ورق فولادی ذوزنقه ای تحتانی، نقش به سزایی در تامین صلیب سقف و رفتار برشی مطلوب آن خواهد داشت.

چنانچه در این نوع سقف از تیرچه با جان مشبک استفاده شود، می توان تاسیسات مکانیکی و برقی را به آسانی در زیر سقف تعبیه کرد. لذا امکان دسترسی به تاسیسات، در مواقع بروز مشکل و خرابی احتمالی، ممکن خواهد شد.

سقف عرشه فولادی

سقف عرشه فولادی در مقایسه با سقف های مرسوم در اسکلت های معمولی، از وزن کمتری برخوردار بوده و به‌ویژه با ساختمان های ساخته شده از فولاد سرد نورد شده LSF همخوانی دارد. لذا عمده ترین کاربرد این سقف ها در سازه های فولادی اعم از سرد یا گرم نورد شده می باشد.

برای آشنایی بیشتر با LSF می‌توانید مقاله سیستم ساختمانی LSF را مطالعه نمایید.

سقف ساخته شده به روش دال مرکب فولادی بتنی در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

دال مرکب فولادی بتنی

الزامات اجرایی سقف عرشه فولادی

 1. ارتفاع ورق های فولادی ذوزنقه‌ای در این مقاطع برای بکارگیری در سقف عرشه فولادی به ۷۵mm محدود می شود.
 2. تامین ضوابط دیافراگم صلب با توجه به ضوابط موجود در فصل ۱۲ آیین نامه ASCE 7-05 و ضوابط موجود در استاندارد ۲۸۰۰ ایران الزامی است.
 3. حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از بار مرده حین اجرا به L/180 یا ۲۰mm برای هر دهانه محدود می شود.
 4. حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از بار زنده بهره برداری به L/360 برای هر دهانه محدود می شود.
 5. رعایت الزامات مربوط به بازشو در سقفهای دال مرکب فولادی بتنی، بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.
 6. رعایت ضوابط طراحی برشگیرها بر اساس بند ۱۰-۱-۲-۷ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان یا بر اساس ضوابط موجود در بخش I3 آیین نامه ASCE 7-05 الزامی است.
 7. قطر گلمیخ های برشگیر باید ۲۰mm یا کمتر بوده و حداقل ارتفاع آن ها بعد از نصب، که از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری می شود، نباید کمتر از ۴۰mm باشد.
 8. ضخامت دال بتن آرمه در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای نباید از ۵۰mm کمتر باشد.
 9. رعایت مشخصات فولاد های بکار برده شده بر اساس استاندارد ASTM با حداقل FY برابر ۲۳۰MPa الزامی است.
 10. رعایت مشخصات بتن سازه ای برای بتن مورد استفاده در دال بتن آرمه، مطابق با ضوابط موجود در AISC و با حداقل f’c برابر ۲۱ MPa و حداکثر آن برابر ۷۰ MPa و همچنین رعایت ضوابط مربوط به آرماتور گذاری دال بتن آرمه بر اساس ضوابط موجود در آیین نامه ACI 318-05 الزامی است.
 11. مقاومت تسلیم آرماتورهای مورد استفاده در دال بتن آرمه رویه، مطابق ضوابط AISC ، نباید از ۵۲۵ MPa تجاوز کند.
 12. رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاری اعضای سردنوردشده مطابق استاندارد AISI و آیین نامه های AWS و AISC الزامی است.
 13. رعایت ضوابط راهنمای طراحی Floor vibrations due to human activity ، منتشر شده توسط انجمن AISC ، برای کنترل ارتعاش کف ها الزامی است.
 14. رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری است.
 15. صدابندی هوابرد و کوبه ای سقف بین طبقات می بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تامین شود.
 16. رعایت الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، جهت صرفه جویی در مصرف انرژی الزامی است.
 17. در نظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اجزای تأسیسات مکانیکی و برقی در مرحله طراحی و اجرای سقف، ضروری است.
 18. اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.
گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است