ترکیب گچ با سیمان سفید

گچ و سیمان

ملات گچ و سیمان برای ساختن این ملات، گچ و سیمان را به نسبت مساوی با آب مخلوط می‌کنند و هم می‌زنند تا ملاتی یکنواخت و همگن حاصل گردد. کاربرد…
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است