فلز مولیبدن

مولیبدن

مولیبدن

فلز مولیبدن چیست؟ فلز مولیبدن – مشخصات خواص و کاربرد فلز مولیبدن نام مولیبدنیم Molybdenum از واژه یونانی (Molybdos) به معنی شبیه سرب گرفته شده است. زیرا مولیبدنیم به صورت…
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است