قرارداد بتن ریزی

نمونه قرارداد بتن ریزی در ساختمان سازی

قرارداد بتن ریزی این قرارداد در تاریخ ………………… فی مابین شرکت ……………….. به نمایندگی ……………… به نشانی ………………………….. تلفن ……………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک…
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است