گچ

ظرفیت و روش های ارسال انواع گچ

گچ پاکتی

نوع و ظرفیت ماشین تهران و کرج سایر مناطق
خاور ۴ تن بلی بلی
کامیون شش چرخ ۱۲ تن بلی خیر
کامیون ده چرخ ۱۸ تن بلی خیر
تریلی هجده چرخ ۲۶ تن بلی بلی
۲۵ کیلوگرم ۳۰ کیلوگرم ۴۰ کیلوگرم
خاور ۴ تن ۱۶۰ پاکت ۱۳۴ پاکت ۱۰۰ پاکت
کامیون شش چرخ ۱۲ تن ۴۸۰ پاکت ۴۰۰ پاکت ۳۰۰ پاکت
کامیون ده چرخ ۱۸ تن ۷۲۰ پاکت ۶۰۰ پاکت ۴۵۰ پاکت
تریلی هجده چرخ ۲۶ تن ۱۰۴۰ پاکت ۸۶۶ پاکت ۶۵۰ پاکت
  • بارگیری ظرفیت خاور فقط برای گچ های پلیمری امکان پذیر می‌باشد.

دیوار گچی پیش ساخته

نوع و ظرفیت ماشین تهران و کرج سایر مناطق
کامیون شش چرخ بلی – ۵۱۰ عدد (۱۷۰ مترمربع) خیر
کامیون ده چرخ بلی – ۷۵۰ عدد (۲۵۰ مترمربع) خیر
تریلی هجده چرخ بلی – ۱۲۰۰ عدد (۴۰۰ مترمربع) بلی – ۱۲۰۰ عدد (۴۰۰ مترمربع)
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص روش های ارسال کالا، لطفا با همکاران ما تماس بگیرید.
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است