ملات ها

مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی چیست؟ مصالح ساختمانی به زبان انگلیسی : Building Materials عبارت است از موادی که برای ساختن یک ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. انواع مصالح انواع مصالح ساختمانی مورد استفاده…
چسبندگی ملات ها انواع ملات ملات های آبی ملات گل آهک ملات ماسه آهک ملات ماسه سیمان ملات باتارد ملات ساروج ملات کاهگل ملات آماده ملات تزریقی ملات خشک ملات بنایی بندکشی افزودنی ملات ها ملات مناسب ملات ریزی پوزولان سخت شدن سیمان

ملات های ساختمانی

ملات چیست؟ ضرورت کاربرد ملات و اندودهای ساختمانی ملات در زبان انگلیسی با عبارت Mortar شناخته می شود. برای تعریف ملاتها بطور کلی می توان گفته که: ملات (Mortar) ماده ای خمیری…
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است