گچ سمنان

معادن سنگ گچ در ایران

سنگ گچ میزان ذخایر سنگ گچ خام در ایران و جهان

معادن سنگ گچ در ایران – نام معادن سنگ گچ خالص در سراسر ایران

معدن سنگ گچ با درصد خلوص مختلفی در سراسر کشور وجود دارد. تعداد کل واحدهای معدنی در ایران ۲۶۰ واحد است که ۶۰ واحد آنمعادن سنگ گچ در ایران می­باشد.

پراکندگی معادن سنگ گچ در ایران به شرح ذیل می باشد:

 • معادن گچ میانه – آذربایجان شرقی
 • معدن گچ قره کوره و کلو
 • معدن گچ گروس و صوفیان
 • معدن گچ ناحیه هشترود
 • معدن گچ قهرمانلو
 • معدن گچ دواوغلی ماکو – آذربایجان غربی
 • معدن گچ چاله قراوباغک کاشان
 • معدن گچ گچ خاکی یک لنگی ، علی آبادچی – اصفهان
 • معدن گچ ملکشاهی
 • معدن گچ ماربره
 • معدن گچ نقاره کوب و انری
 • معدن گچ راهدار و برزجان
 • معدن گچ اهرم
 • معدن گچ خورموج
 • معدن گچ رسنان و آهار
 • معدن گچ ساران
 • معدن گچ زیارت
 • معدن گچ سردره ایوانکی
 • معدن گچ چلقز و توچال
 • معدن گچ گوجان
 • معدن گچ فردوس
 • معدن گچ کلاته سازنده
 • معدن گچ بجستان
 • معدن گچ سلطان آباد
 • معدن گچ رامهرمز
 • معدن گچ منصوریه بهبهان
 • معدن گچ هفت گل
 • بیدروبه
 • معدن گچ قمچه قای
 • نجف آباد آبگرم
 • معادن گچ سمنان – سمنان ، ابتدای جاده فیروزکوه (گستره کیلومتر یک تا کیلومتر ۳۰)
 • معادن گچ عبدل آباد – تهران ، کیلومتر ۱۵۵ جاده خراسان
 • معدن سنگ گچ سنگسر – کیلومتر ۱۵ شمال سمنان
 • معدن گچ کرند گرمسار
 • معادن گچ ناحیه کازرون
 • معدن گچ لارستان
 • معادن گچ استهبان و فسا
 • معادن گچ شیراز
 • معدن گچ خانه نهرجرم
 • معدن گچ قره آغاج
 • معدن گچ خوش مقام
 • معدن گچ بردسیر
 • معدن گچ امیر آباد ماهان
 • معدن گچ زیداباد سیرجان
 • معدن گچ شمیس عرب دوگنبدان
 • معادن گچ گچساران
 • معدن گچ بلوط بنگان
 • معادن گچ پل دختر – استان لرستان
 • معدن گچ شوراب
 • معدن گچ تدرستاق آمل _ استان مازندران
 • معدن گچ رامیان
 • معدن گچ خیر آباد و گردنه لر
 • معدن گچ بندرخمیر
 • معدن گچ نیز اردلیجان
 • معدن گچ دوچاه قم
 • معدن گچ بالقو
 • معدن گچ ویسمان غام آباد یزد
 • معدن گچ لنگه
 • معدن گچ بستک
 • معدن گچ عصرآباد یزد
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است