گچ سمنان

روش آزمون فیزیکی گچ

روش آزمون فیزیکی گچ

روش آزمون فیزیکی گچ به این صورت است که باید مواردی از جمله زمان گیرایی گچ، دانه بندی یا مش گچ، سفیدی گچ بررسی شود. محصولات گچی دارای ویژگی خاصی می باشند، به طوری که مقادیر کم ناخالصی می تواند اثر زیادی بر روی خواص آن ها داشته باشد. لذا برای بدست آوردن نتایج هماهنگ و صحیح باید تمام ابزارهای مورد استفاده در آزمون تمیز بوده و از خرده گچ های باقی مانده تمیز گردند.

آزمون فیزیکی گچ آزمایشگاه گچ سمنان آزمایشگاه گچ شیمیایی فیزیکی شرکت گچ اسپندار آنالیز گچ وزن مخصوص آزمایش آزمایشگاهی گچ سمنان مولیبدن چگالی گچ وزن مخصوص گچ بهبود خواص ملات گچ

همچنین در هنگام خشک شدن گچ باید توجه کرد که دمای اضافی ممکن است نمونه را کلسینه کرده و موجوب عدم صحت نتایج گردد. آب مورد استفاده جهت مخلوط کردن با گچ پلاستر و بتون گچی نیز آب مقطر یا دی یونیزه عاری از کلریدها و سولفات ها می باشد.


۱- آزمون نرمی (دانه بندی) گچ

روش آزمون فیزیکی گچ برای تعیین دانه بندی و مش، به این صورت است که ۱۰۰ گرم نمونه را بر روی الک مش ۱۶ بریزید. نمونه را با کمترین فشار ممکن الک کرده و مقدار باقی مانده بر روی الک را توزین و بر اساس آن نرمی را محاسبه کنید. باقیمانده روی الک را بر حسب درصدی از نمونه اصلی به وسیله فرمول زیر محاسبه کنید:

۱۰۰ ( وزن اولیه گچ / باقیمانده روی الک ) = درصد نرمی یا دانه بندی

اگر از دستگاه لرزاننده الک استفاده شود، بسته به نوع، الک ها را بر روی هم سوار می کنیم (از بزرگ به کوچک) هنگامی که کمتر از ۰٫۵ گرم از نمونه در مدت یک دقیقه از هر الک عبور کرد، زمان پایان استفاده از لرزاننده ی الک به دست می آید.


۲- آزمون گیرش گچ

الف) تعیین نسبت آب به گچ  روش پاشیدن:

ترازو را روشن و بشر ۲۵۰ را روی آن قرار داده و وزن آن را یادداشت کنید. سپس ۱۰۰ گرم آب را به داخل بشر ۲۵۰ میلی لیتر اضافه کرده و دقت کنید که قسمت بالایی جدار بشر مرطوب نشود. وزن ظرف حاوی آب را اندازه گیری کنید. کل زمان لازم برای انجام آزمون باید ۱۲۰ ثانیه با تلورانس ۵ ثانیه باشد.

ابتدا گچ را درون ظرف نمونه ریزی ریخته و با استفاده از آن، گچ را بطور یکنواخت بالای سطح آب بپاشید. گچ باید فقط در بخشی از سطح آب که بدون گچ است پاشیده شود و از پاشیدن گچ در بخشی که گچ قبلی پاشیده شده است خودداری شود. عمل پاشیدن گچ را ادامه دهید تا سطح آب داخل ظرف دیده نشود. در طول اجرای روش آزمونف هرگونه گچ خشکی که بالاتر از سطح آب قرار می گیرد، باید در عرض ۳ تا ۵ ثانیه اشباع شود. سپس گچ چسبیده به لبه ظرف را تمیز و وزن مجموعه را اندازه گیری کنید.

نسبت آب گچ را از فرمول زیر بدست آورید:

جرم گچ مصرف شده / W = 100 / m1 – m0 = 100

که در این فرمول:

نسبت آب به گچ = W

جرم بشر + جرم آب بر حسب گرم = m0

جرم بشر + جرم آب + جرم گچ بر حسب گرم = m1

 

روش دیگر تعیین نسبت آب به گچ

نسبت آب به گچ را از روش دیگری نیز می توان  به دست آورد:

ابتدا ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر را داخل یک بشر ۲۵۰ میلی لیتری بریزید. سپس مقداری گچ را (حدود ۲۰۰ گرم) داخل ظرف نمونه ریزی ریخته و وزن دقیق آن را یادداشت می کنیم. کرنومتر را روشن کرده و نمونه را بطور یکنواخت داخل آب بپاشید. عمل پاشیدن را ماننده روش پاشیدن در ۱۲۰ ثانیه و با تلورانس ۵ ثانیه تا جایی ادامه دهید که سطح اب داخل ظرف دیده نشود.

هرگاه گچ خشکی که بالاتر از سطح اب قرار می گیر، در عرض ۳ تا ۵ ثانیه اشباع نشد و خشک باقی ماند، عمل پاشیدن را متوقف نمایید. سپس گچ باقی مانده درون ظرف نمونه ریزی را وزن کرده و نسبت آب به گچ را از فرمول زیر بدست آورید:

جرم گچ مصرف شده / W = 100 / m0 – m1 = 100

که در این فرمول:

نسبت آب به گچ = W

جرم اولیه کل نمونه ی داخل ظرف نمونه ریزی بر حسب گرم = m0

جرم نمونه باقی مانده داخل ظرف نمونه ریزی بر حسب گرم = m1

 

ب) تعیین زمان گیرش – روش کاردک:

گچ ساختمانی را با مقدار آبی که به روش پاشیدن تعیین شده است، مخلوط کنید. از لحظه اضافه کردن گچ به آب، کرنومتر را روشن کنید. سپس خمیر گچ را به صورت  دایره وار روی صفحه شیشه ای بریزید.

زمان گیرش اولیه گچ را با استفاده از یک کاردک (تیغه برشی) با ضخامت ۱ میلی متر تعیین کنید. کاردک را پس از هربار برش دادن، تمیز و خشک کنید. گیرش اولیه زمانی بدست می آید که لبه های یک برش به هم متصل نشوند و از لحظه پاشیدن گچ به آب اندازه گیری می شود.

بریا بدست آوردن گیرش نهایی، بلافاصله پس از گیرش اولیه، آزمون را تا جایی ادامه دهید که اگر با انگشت سبابه با قطعه دایره قرصی شکل فشار وارد کنید (حدود ۵ کیلوگرم)، آب زیر انگشت ظاهر نشود. این زمان نیز از لحظه ی پاشیدن گچ به آب اندازه گیری می شود و معمولا کمتر از ۳۰ دقیقه است.

باید توجه داشت که گچ سخت شده شکل پذیری خود را از دست می دهد و دیگر قابل مصرف نیست. نباید سخت شدن گچ را با خشک شدن آن استباه گرفت.

سخت شدن گچ زمانی رخ می دهد که در اثر تماس مجدد آب با آن، به ملات تبدیل نشود اما خشک شدن گچ به معنی از دست دادن آب اضافی آن می باشد که با توجه به آب و هوا ممکن است از چند ساعت تا چند روز بطول بینجامد. خشک شدن گچ (گیرش نهایی) وقتی پایان می یابد که رنگ آن کاملا سفید شده باشد.

فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است