گچ سمنان

ضریب نفوذ آب در گچ

ضریب نفوذ آب در گچ

آزمایش اندازه گیری ضریب نفوذ آب در گچ


وسایل  آزمایش جهت دستیابی به میزان ضریب نفوذ آب

  • گچ
  • آب فشان
  • کاسه (زیر گلدانی)
  • بشر
  • چهارپایه (برای قرار دادن در زیر نمونه گچی)
  • سمباده
  • کاردک
  • کورنومتر
  • کولیس

شرح آزمایش مقدار و ضریب نفوذ

برای انجام آزمایش ضریب نفوذ آب در گچ باید در ابتدا نمونه ساخته و در دمای کمتر از ۴۵ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ ساعت در خشک کن قرار داده شود.

منظور از نمونه، قالب گچی ساخته شده به ابعاد مشخص است که این ابعاد در متن استاندارد اجباری گچ (شماره ۱۲۰۱۵) شرح داده شده است.


روش انجام آزمایش

در ابتدا نمونه ساخته شده را برداشته و با سمباده شش وجه آن کاملا تمیز شد به گونه ای که هیچ اثری از پستی و بلندی و کثیفی بر روی نمونه وجود نداشت. درمرحله بعدی قطعه بر روی چهارپایه ای که در درون کاسه (زیر گلدانی)قرارداشت گذاشته شد، و توسط آبفشان ،آب درون کاسه ریخته شد تا ارتفاع آب به زیر نمونه  برخورد کرد، در این لحظه کورنومتر زده شد وقتی زمان به ۱ دقیقه رسید میزان ارتفاع جذب آبی که توسط نمونه صورت گرفته بود با علامت زدن بر روی قطعه مشخص شد.

این  کار برای زمان های ۴، ۹، ۱۶ و ۲۵  دقیقه انجام شد (توجه: در هنگام جذب آب قطعه دقت شود که آب با سطح زیرین نمونه تماس کمی داشته باشد و در صورتی که این تماس قطع شد کمی آب با استفاده از آبفشان اضافه گردد تا تماس بر قرار گردد) در نهایت قطعه را برداشته و روی میز آزمایشگاه قرار دادهو با کولیس میزان ارتفاع نفوذ آب اندازه‌گیری شد.

نتایج یک نمونه آزمایش در زیر آورده شده است:

C  (  ) Xi(mm) ti (s)
۱۲٫۱ ۲۷ ۶۰
۹٫۳ ۴۷٫۲۶ ۲۴۰
۸٫۴ ۶۷٫۴ ۵۴۰
۸٫۱ ۸۸٫۰۴ ۹۶۰
۷٫۹ ۱۰۹٫۲۲ ۱۵۰۰

با انجام این آزمایش به میزان جذب آب توسط گچ (ضریب نفوذ آب در گچ) پی برده شد.

با توجه به اعدادی که از آزمایش فوق در زمان های مختلف بدست آمد  می توان این نکته را یاد اور شد که در ابتدا ی آزمایش میزان جذب آب توسط گچ  نسبتا بالا است و این به خاطر تمایل اتم گچ برای گرفتن آب است با گذشت زمان  مشاهده شد که قسمت های پایینی نمونه رنگی تیره تر پیدا کرد و میزان جذب آب  نمونه کمتر شد و ضریب دیفوزیون کاهش یافت.

به نظر میرسد رویداد به خاطر آن باشد که اتم های گچ به حد اشباع رسیده باشند و تمایل به جذب آب بیشتر نداشته باشند.


نتیجه گیری

با توجه به آزمایش انجام شده ضریب نفوذ آب در گچ می توان نتیجه گرفت که ضریب دیفوزیون رنجی بین ۸-۱۲ داشته باشد . البته به دلیل اختلاف زیاد بین ضریب دیفوزیون زمان ۶۰ ثانیه با زمان ۲۴۰ ثانیه این احتمال داده می شود که در انجام آزمایش مقداری خطا  وجود داشته است که این خطا احتمال  دارد  به دلایل مختلف  به وجود آمده باشد.

ازجمله: دقت کم در تمیز کردن نمونه و احتمال وجود کثیفی  و ناخالصی بر روی قطعه  که باعث شده میزان جذب آب تغییر کند و یا چهار پایه ای که زیر قطعه گذاشته شده احتما لا تراز نبوده و یا ارتفاع آبی  که درون کا سه ریخته شده بالا بوده به نحوی که کمی بالا تر از سطح زیرین قطعه آمده باشد و همچنین این احتمال وجود دارد که خطا در وسایل و محیط آزمایشگاه  و محاسبه زمان وجود داشته باشد. (البته احتمال وجود ۲ مورد آخری بیشتر است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

گچ پاششی پلیمری
گچ پلیمری دستی سیوا
گچ گیپتون بتوگیبس