گچ سمنان

قیمت سیمان

قیمت سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی امروز

قیمت روز انواع سیمان پرتلند خاکستری (سیاه) پاکتی ۵۰ کیلویی و فله درب کارخانه را در این صفحه مشاهده کنید.

قیمت سیمان

بر اساس نرخ اعلامی نمایندگی کارخانه

بروزرسانی لیست قیمت سیمان: ۲۵ آبان ۱۴۰۱

شرح کالا قیمت هر تن درب کارخانه
سیمان شاهرود

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۷۶۵٫۰۰۰ تومان
سیمان شاهرود

فله – پرتلند تیپ ۲

۶۰۱٫۰۰۰ تومان
سیمان شاهرود

فله – پرتلند تیپ ۵

۶۲۰٫۰۰۰ تومان
سیمان پاکتی خوزستان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۸۷۸٫۰۰۰ تومان
سیمان خوزستان

فله – پرتلند تیپ ۲

۹۲۰٫۰۰۰ تومان
سیمان پاکتی خوزستان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۵

سیمان خوزستان

فله – پرتلند تیپ ۵

سیمان آبیک قزوین

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۱

سیمان آبیک قزوین

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۸۳۶٫۰۰۰ تومان
سیمان آبیک قزوین

فله – پرتلند تیپ ۲

۸۰۰٫۰۰۰ تومان
سیمان آبیک قزوین

۵۰ کیلویی – پرتلند آهکی

سیمان آبیک قزوین

۵۰ کیلویی – پرتلند مرکب

سیمان ساوه

فله – پرتلند تیپ ۱

سیمان ساوه

فله – پرتلند تیپ ۲

۷۶۳٫۰۰۰ تومان
سیمان ساوه

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۱

سیمان ساوه

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۸۳۶٫۰۰۰ تومان
سیمان ساوه

۵۰ کیلویی – پوزولانی

۶۸۳٫۰۰۰ تومان
سیمان خزر

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۳۲۵-۱

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۴۲۵-۱

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۵۲۵-۱

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۸۴۰٫۰۰۰ تومان
سیمان تهران

فله – پرتلند تیپ ۲

۷۹۹٫۰۰۰ تومان
سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۴

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۵

سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند پوزولانی

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند پوزولانی ویژه

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – سیمان بنایی ۲۲٫۵X

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – سیمان حفاری

سیمان فیروزکوه

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۳۲۵-۱

سیمان فیروزکوه

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۴۲۵-۱

سیمان فیروزکوه

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۵۲۵-۱

سیمان فیروزکوه

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ M500

سیمان فیروزکوه

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۷۸۰٫۰۰۰ تومان
سیمان فیروزکوه

فله – پرتلند تیپ ۲

۷۷۰٫۰۰۰ تومان
سیمان فراز فیروزکوه (اسپندار)

۵۰ کیلویی – پرلتند تیپ ۲

۸۱۲٫۰۰۰ تومان
سیمان فراز فیروزکوه (اسپندار)

فله – پرلتند تیپ ۲

۷۹۰٫۰۰۰ تومان
سیمان هرمزگان

۵۰ کیلویی – پرلتند تیپ ۲

۷۶۲٫۰۰۰ تومان
سیمان هرمزگان

فله – پرلتند تیپ ۲

۷۳۹٫۰۰۰ تومان
سیمان جوین

۵۰ کیلویی – پرلتند تیپ ۲

۶۶۱٫۰۰۰ تومان
سیمان جوین

فله – پرلتند تیپ ۲

۵۱۰٫۰۰۰ تومان
سیمان لامرد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان لامرد

فله – پرلتند تیپ ۲

سیمان هگمتان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۷۶۵٫۰۰۰ تومان
سیمان هگمتان

فله – پرتلند تیپ ۲

۷۰۶٫۰۰۰ تومان
سیمان لوشان

۵۰ کیلویی

سیمان نکا

۵۰ کیلویی

سیمان لارستان

۵۰ کیلویی

سیمان ممتازان

۵۰ کیلویی

سیمان مازندران

۵۰ کیلویی

سیمان کارون

۵۰ کیلویی

سیمان کویر کاشان

۵۰ کیلویی

سیمان سبز گیلان (دیلمان)

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۶۶۲٫۰۰۰ تومان
سیمان کردستان

۵۰ کیلویی پوزولانی ویژه

۵۷۵٫۰۰۰ تومان
سیمان کرمان

۵۰ کیلویی

سیمان قشم

۵۰ کیلویی

سیمان قائن

۵۰ کیلویی

سیمان فارس نو

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان غرب

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان عمران انارک

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان صوفیان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان شهرکرد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان شمال

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان شرق

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان سبزوار

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان سپاهان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان زنجان
۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲
سیمان دشتستان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان درود

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان ساروج بوشهر

فله – پرتلند تیپ ۲

۷۹۲٫۰۰۰ تومان
سیمان ساروج اصفهان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان داراب

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان خوزستان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان خزر پوزولانی ویژه

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان خاش
۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲
سیمان باقران

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان اردبیل

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان ایلام

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان آباده

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان بهبهان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان بجنورد
۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲
سیمان بجنورد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۳۲۵-۱

سیمان بجنورد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۴۲۵-۱

سیمان بجنورد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۵۲۵-۱

سیمان بجنورد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۵

سیمان بجنورد
۵۰ کیلویی – مرکب
سیمان بهروک (بوهروک) یزد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان زاوه تربت

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان جوین

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان غرب

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان قائن

 

سیمان کردستان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان کارون

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان کویرکاشان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

بر اساس نرخ اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

بروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

شرح کالا قیمت درب کارخانه
سیمان فله تیپ ۳۲۵-۱
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱
سیمان فله تیپ ۵۲۵-۱
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۳۲۵-۱
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۴۲۵-۱
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۵۲۵-۱
سیمان فله تیپ ۲
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۲
سیمان فله تیپ ۵
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۵
سیمان فله پوزولانی
سیمان پاکتی پوزولانی
سیمان فله پوزولانی ویژه
سیمان پاکتی پوزولانی ویژه
سیمان فله سرباره
سیمان پاکتی سرباره
سیمان فله مرکب
سیمان پاکتی مرکب
سیمان فله آمیخته
سیمان پاکتی آمیخته
سیمان بلین بالا
سیمان چاه نفت
سیمان سوپر سولفات
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است