گچ سمنان

قیمت سیمان

قیمت سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی امروز

قیمت سیمان یکی از اصلی عوامل در انتخاب مصرف کننده است. البته امروز مسئله کیفیت انواع سیمان نیز جایگاه ویژه ای دارد.

بازدیدکننده محترم، شما میتواند در این صفحه حدود قیمت روز انواع سیمان پرتلند خاکستری (سیاه) پاکتی ۵۰ کیلویی و فله پرتلند تیپ ۲ و سایر محصولات کارخانجات سیمان درب کارخانه را مشاهده کنید.

قیمت سیمان

قیمت سیمان پاکتی و فله بر اساس نرخ بورس کالای ایران

بروزرسانی لیست: ۳ مهر ۱۴۰۲

نام تولیدکننده سیمان قیمت هر تن سیمان درب کارخانه
 قیمت سیمان پاکتی شاهرود

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۹۹۸٫۰۰۰ تومان
سیمان شاهرود

فله – پرتلند تیپ ۲

۸۸۵٫۰۰۰ تومان
سیمان شاهرود

فله – پرتلند تیپ ۵

سیمان پاکتی خوزستان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
سیمان خوزستان

فله – پرتلند تیپ ۲

۱٫۱۰۳٫۰۰۰ تومان
سیمان پاکتی خوزستان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۵

۱٫۲۲۷٫۰۰۰ تومان
سیمان خوزستان

فله – پرتلند تیپ ۵

۱٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان
سیمان آبیک قزوین

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۱

سیمان آبیک قزوین

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۱٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان
سیمان آبیک قزوین

فله – پرتلند تیپ ۲

۹۹۶٫۰۰۰ تومان
سیمان آبیک قزوین

۵۰ کیلویی – پرتلند آهکی

سیمان آبیک قزوین

۵۰ کیلویی – پرتلند مرکب

سیمان ساوه

فله – پرتلند تیپ ۱

۱٫۱۶۳٫۰۰۰ تومان
سیمان ساوه

فله – پرتلند تیپ ۲

۱٫۰۶۱٫۰۰۰ تومان
سیمان ساوه

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۱

سیمان ساوه

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۱٫۱۸۸٫۰۰۰ تومان
سیمان ساوه

۵۰ کیلویی – پوزولانی

۱٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان
سیمان خزر

فله – پرتلند تیپ ۲

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۳۲۵-۱

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۴۲۵-۱

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۵۲۵-۱

قیمت سیمان خاکستری تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۱٫۱۹۹٫۰۰۰ تومان
سیمان تهران

فله – پرتلند تیپ ۲

۱٫۰۱۳٫۰۰۰ تومان
سیمان تهران

فله – پرتلند تیپ ۵

۱٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان
سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۵

۱٫۰۵۲٫۰۰۰ تومان
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند پوزولانی

۹۸۳٫۵۰۰ تومان
سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند پوزولانی ویژه

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – سیمان بنایی ۲۲٫۵X

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – سیمان حفاری

سیمان فیروزکوه

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۳۲۵-۱

سیمان فیروزکوه

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۴۲۵-۱

سیمان فیروزکوه

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۵۲۵-۱

سیمان فیروزکوه

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ M500

سیمان فیروزکوه

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۹۹۰٫۰۰۰ تومان
سیمان فیروزکوه

فله – پرتلند تیپ ۲

۹۴۶٫۰۰۰ تومان
سیمان فراز فیروزکوه (اسپندار)

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۹۹۰٫۰۰۰ تومان
سیمان فراز فیروزکوه (اسپندار)

فله – پرتلند تیپ ۲

۹۸۸٫۰۰۰ تومان
سیمان هرمزگان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان هرمزگان

فله – پزولانی

۶۹۶٫۰۰۰ تومان
سیمان جوین

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۹۱۳٫۰۰۰ تومان
سیمان جوین

فله – پرتلند تیپ ۲

۶۹۶٫۰۰۰ تومان
سیمان لامرد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان لامرد

فله – پرتلند تیپ ۲

سیمان هگمتان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۱٫۰۶۱٫۰۰۰ تومان
سیمان هگمتان

فله – پرتلند تیپ ۲

۹۹۰٫۰۰۰ تومان
سیمان لوشان

۵۰ کیلویی

قیمت سیمان پرتلند نکا

۵۰ کیلویی

سیمان لارستان

۵۰ کیلویی

سیمان ممتازان

۵۰ کیلویی

سیمان مازندران

۵۰ کیلویی

سیمان کارون

۵۰ کیلویی

سیمان کویر کاشان

۵۰ کیلویی

سیمان سبز گیلان (دیلمان)

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان کردستان

۵۰ کیلویی پوزولانی ویژه

سیمان کرمان

۵۰ کیلویی

سیمان قشم

۵۰ کیلویی

سیمان قائن

۵۰ کیلویی

سیمان فارس نو

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان غرب

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان عمران انارک

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان صوفیان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان شهرکرد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان شمال

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۱٫۱۲۲٫۰۰۰ تومان
سیمان شرق

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان سبزوار

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان سپاهان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان زنجان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان دشتستان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان درود

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان ساروج بوشهر

فله – پرتلند تیپ ۲

سیمان ساروج اصفهان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان داراب

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان خوزستان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان خزر پوزولانی ویژه

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان خاش
۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲
سیمان باقران

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان اردبیل

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان ایلام

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان آباده

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان بهبهان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان بجنورد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان بجنورد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۳۲۵-۱

سیمان بجنورد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۴۲۵-۱

سیمان بجنورد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۵۲۵-۱

سیمان بجنورد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۵

سیمان بجنورد

۵۰ کیلویی – مرکب

سیمان بهروک (بوهروک) یزد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان زاوه تربت

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان جوین

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان غرب

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان قائن

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان کردستان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان کارون

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان کویر کاشان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

قیمت سیمان صوفیان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

 

بر اساس نرخ اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

شرح کالا قیمت درب کارخانه
سیمان فله تیپ ۳۲۵-۱
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱
سیمان فله تیپ ۵۲۵-۱
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۳۲۵-۱
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۴۲۵-۱
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۵۲۵-۱
سیمان فله تیپ ۲
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۲
سیمان فله تیپ ۵
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۵
سیمان فله پوزولانی
سیمان پاکتی پوزولانی
سیمان فله پوزولانی ویژه
سیمان پاکتی پوزولانی ویژه
سیمان فله سرباره
سیمان پاکتی سرباره
سیمان فله مرکب
سیمان پاکتی مرکب
سیمان فله آمیخته
سیمان پاکتی آمیخته
سیمان بلین بالا
سیمان چاه نفت
سیمان سوپر سولفات

سیمان امروز یکی از اساسی ترین مصالح ساختمانی است و بطور عمده در دو مدل سیمان خاکستری و سیمان سفید تولید میشود. این محصول آنقدر مهم است که در سبد کالایی دولت برای محاسبه نرخ تورم قرار دارد. عمده مصرف سیمان در صنعت ساختمان، به عنوان ملات چسباننده و نیز اتصال دانه‌های سنگی به یکدیگر در تهیه بتن است. سیمان علاوه بر استفاده در بخش‌های مختلف عملیات ساختمان‌سازی، در عملیات راه‌سازی، ساخت تونل‌ها، پل‌سازی، لوله‌ها و قطعات سیمانی پیش ساخته و… نیز کاربرد و کارایی فراوان دارد.

نکات مهم در خصوص نرخ سیمان پاکتی و فله

  • نرخ های درج شده در این صفحه تقریبی بوده و براساس مطالعات میدانی همکاران ما درج گردیده است.
  • شرکت گچ اسپندار سمنان، تولیدکننده سیمان نمی‌باشد و این صفحه فقط جهت اطلاع رسانی قیمت سیمان بصورت حدودی ساخته شده است.
  • این صفحه بر اساس مطالعات میدانی در مورد قیمت تقریبی سیمان در کشور است، صرفا جهت اطلاع هموطنان عزیز میباشد و هیچگونه ارزش و اعتبار دیگری ندارد.

مقدمه ای بر تاریخچه سیمان

با توجه به تحولات قرن اخیر که در کلیه علوم و فنون منجمله در صنعت ساختمان سازی ایجاد گردیده با توجه به رشد روزافزون جمعیت و احتیاج به گسترش شهرها، کارشناسان متوجه شدند که اگر شهرها به طرو افقی گسترش یابد رسانیدن سرویس های شهری مانند آب و برق، تلفن، گاز و همچنین پست و آسفالت و غیره به شهروندان با مشکل مواجه خواهد گردید بدین لحاظ تشخیص دادند که شهرها باید به طور عمودی گسترش یابد در نتیجه ساختمانهای یک یا دو طبقه قرون ۱۸ و ۱۹ به ساختمان‌های بلند قرن بیستم تبدیل گردید.

رفته رفته مصالحی مانند آجر و آهک و ملاتهای کم مقاومت منسوخ و مصالح مرغوب تری که بتواند بارهای فشاری و کششی بیشتری را تحمل نماید مورد توجه قرار گرفت که در رأس آنها سیمان و انواع فولاد می باشد که روز به روز مراحل تکامل خود را طی نموده و هر لحظه در آزمایشگاههای مهم دنیا در اثر آزمایشات شبانه روزی انواع مرغوب تر و کامل تری از آن ارائه می گردد. بدین لحاظ جا دارد که در موردمطالعه و شناخت سیمان دقت بیشتری نموده تا آشنایی بیشتر با این مصالح پیدا  کنیم باید توجه نمد هر لحظه ممکن است مطالعات و کیفیات آزمایشگاهی محصول جدیدتری را به دنیال صنعت را ارائه نمایند. پس در این قسمت سعی بر آن شده است که حتی المقدور در مورد مطالب کلی سیمان گفتگو شود.

سیمان یا سمنت واژه ای است که از لغت سمنتوم رومی گرفته شده و قدمت آن به بیش از میلادی می رسد. مصرف آن در ساختمان پانتئون شهر رم واقع در ایتالیا که مربوط سه ۲۷ قبل از میلاد است دیده شده .

در ساختمان گنبد این بنا که ۴۳ متر قطر دارد . مخلوطی از خرده سنگ و آهک پخته بکار رفته است ولی کشف سیمان به شکل امروز مربوط است به یک نفر انگلیسی بنام ژوزف اسیدین joseph espdn که از پختن آهک و خاک رس در حرارت بالا و آسیاب کردن موفق شد ابتدایی ترین نوع سیمان را کشف نموده و آن را در تاریخ ۲۱ اکتبر ۱۸۲۴ بنام خود در انگلستان ثبت نماید و نام محصول بدست آمده را سیمان پرتلند گذاشت.

علت این نامگذاری همانطوریکه گفته شد سیمان از سنتوم رومی گرفته شده و پرتلند نام جزیزره ای است در انگلستان که رنگ سیمان پس از سخت شدن به رنگ سنگهای ساحلی این جزیره در می آید به همین دلیل نام پرتلند را دنبال سیمان برای آن انتخاب نممودند البته قبل از ژوزف اسپدین اشخاص دیگری در فرانسه و انگلستان از پختن خاک رس و سنگ آهک مصالح مشابهی بدست آوردند ولی هیچکدام کار خود را دنبال نکرده و محصول خود را ثبت نرسانیدند.

باید توجه نمود که در بعضی از کتاب های ایرانی که در دسترس نگارنده بود اشخاص دیگری را به عنوان اولین نفر که سیمان را به ثبت رسانید معرفی می نمایند ولی در فرهنگ دهخدا و دایره المعارف فارسی تألیف غلامحسین مصاحب ژوزف اسپدین را به عنوان اولین نفر ذکر می کنند ولی آ«چه مسلم است که سیمان در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان به ثبت رسیده و آن را ابتدا برای ساختن فانوس دریایی مورد مصرف قرار دادند.

تاریخچه رواج سیمان در ایران

بدیهی است منظور از تاریخچه سیمان در ایران یک تحقیق تاریخی نیست که بدانیم مثلاً اولین پاکت سیمان در چه تاریخی و یا به وسیله چه شخصی به ایران وارد شده است بلکه منظور این است که نگاه مختصری داشته باشیم به تاریخ سیمان ایران.

اولین کارخانه سیمان با تولید روزانه ۱۰۰ تن در نزدیکی شهر ری در تهران احداث و در سال ۱۳۱۲ آغاز به کار کرد و تا تاریخ ۱۳۳۴ به تدریج با افزودن واحدهای دیگر به این مجموعه ظرفیت این کارخانه به ۶۰۰ تن در روز رسید ولی به علت شروع عملیات ساختمانی و راه سازی این مقدار سیمان جوابگوی نیازهای کشور نبود و به تدریج در نقاط دیگر مملکت کارخانه های بزرگ سیمان دایر گردید از جمله سیمان تهران – سیمان شمال – سیمان مشهد – سیمان فارس – سیمان ارومیه و سیمان آبیک که تعداد آنها در حدود ۲۰ کارخانه بوده تولید روزانه آنها فعلاً در حدود بیست میلیون تن در سال می باشد که هنوز جوابگوی مصرف داخلی نبوده و مجبور به واردات سیمان می باشیم.

مواد تشکیل دهنده

بایدتوجه نمود رایج ترین و پرمصرف ترین سیمان مورد استفاده در صنعت ساختمان سازی اعم از پل – تونل – راه سازی و یا ساختمان سازی و غیره همان سیمان پرتلند است و ما در این بخش بیشتر به ذکر مشخصات این نوع سیمان می پردازیم . در ضمن اشاره کوچکی هم به سایر انواع سیمان می نمائیم. موادی که برای پختن سیمان به کوره می رود از دو ماده اصلی تشکیل شده که تقریباً شامل تمام مواد مورد نیاز سیمان پزی می باشد. این دو ماه عبارت است از خاک رس و سنگ آهک ولی اگر بخواهیم بطور مجزا مواد تشکیل دهنده سیمان را مطالعه نماییم آنها عبارتند از:

CaO (آهک زنده) به میزان ۶۰ تا ۷۰ درصد البته باید توجه نمود که در ابتدا بجای آهک زنده، سنگ آهک به کوره وارد می شود و در مراحل اولیه پخت CaCO۳ به CaO و CO۲ تبدیل گشته و CO۲ متصاعد می شود و CaO در کوره باقی می مانده و در فعل و انفعالات شرکت می نماید.

نام درصد تقریبی

اکسید کلسیم

CaO

۶۵ – ۶۸
سیلیسیم دی اکسید

SiO۲

۲۰ – ۲۳
اکسید آلومینیوم

Al۲O۳

۴ – ۶
اکسید آهن

Fe۲O۳ 

۲ – ۴
اکسید منیزیم

MgO

۰٫۱ – ۱٫۵
اکسید منگنز

Mn۲O۳

۰٫۱ – ۳
دی اکسید تیتانیوم

TiO۲

۰٫۱ – ۱
گوگرد تری اکسید

SO۳

۰٫۱ – ۱
اکسید پتاسیم

K۲O

۰٫۱ – ۱
اکسید سدیم

Na۲O

۰٫۱ – ۰٫۵

باید توجه داشت که ممکن است مواد فوق چند درصد کمتر و یا زیادتر وارد کوره بشود و این تفاوت مربوط می شود به جنس سیمان و سایر مشخصات فنی که بعداً درباره آن توضیح داده خواهد شد. اکسیدهای فوق ممکن است به صورت کربنات یا سولفات وارد کوره بشوند که در حرارت های اولیه تجزیه گشته و به اکسید تبدیل
می شوند مانند کربنات کلسیم که در کوره به اکسید کلسیم تبدیل
می شود و یا کربنات منیزیم MgCO۳ که در حرارت های اولیه به MgO تبدیل می شود به هرحال سنگ آهک و خاک رس را به نسبت تقریبی ۷۵ درصد آهک و ۲۵ درصد خاک رس مخلوط می کنند و به کوره می برند. گاهی در طبیعت مخلوط سنگ آهک و خاک رس به نسبت مورد نیاز در صنعت سیمان پزی به طور دقیق یافت می شود به اختلاط از قبل برای بشر آماده شده است مارل (MARL) می گویند.

اگر در خاک رس کلیه مواد مورد نیاز سیمان یافت نشود می توان مورد نیاز به آن اضافه نمود این مواد اغلب از ضایعات کارخانجات صنعتی به دست می آید.

روند تهیه

در تمام طول مراحل تولید سیمان که استخراج سنگ از معادن تا آخرین مرحله که بارگیری می‌باشد، همیشه دو عمل مورد نظر است که در تمام مراحل تهیه سیمان می آید اعمال می‌شود.

اول مخلوط کردن مواد می‌باشد از ابتدا سعی بر این است که در تمام مراحل تهیه سیمان به هر وسیله که ممکن باشد کاری کنند که مواد مختلف سیمان با یکدیگر بهتر مخلوط شده و محصول یکنواختی تولید نماید حتی عمل مخلوط کردن در سیلوها نیز انجام می‌شود.

دوم آزمایشگاه است در کلیه مراحل تهیه سیمان همیشه آزمایشگاه ناظر بر کار تهیه سیمان می باشد تا محصول بدست آمده مطابق مشخصات ارائه شده از طرف کارخانه می باشد در کارخانه های جدید به طور خودکار مقداری از محصول در مراحل مختلف تهیه مثلاً از روی قسمت های نقاله حمل مواد و یا سیلوهای ذخیره مواد و یا هم زن ها و یا کوره های پیش داغ کن و غیره به آزمایشگاه برده می شود که اولاً درصد مواد تشکیل دهنده سیمان کنترل شده و آن را با مشخصات تعیین شده در کارخانه تطبیق نمایند و مواد کم یا زیاد آنرا تصحیح کنند در ثانی پراکندگی مواد مختلف در کل محصول مورد کنترل قرار گیرد تا اگر بعضی از اقلام محصول در نقطه متمرکز شده باشد به وسیله هم زن های مختلف این تجمع را پراکنده کرده تا حتی المقدور محصول یکنواختی بدست آید روش کار آزمایشگاه بدین گونه است که مثلاً در طول مسیر حرکت مصالح برای تهیه سیمان در نقاط مختلف تسمه های نقاله در زمانهای مساوی به طور خودکار دریچه ای باز شده و قسمتی از محصول به داخل جعبه ای می ریزد و این جعبه که بلافاصله در آن بسته می شود از کانالهایی که برای همین منظور ساخته شده است به طور خودکار بوسیله فشار هوا و با شیب طبیعی به آزمایشگاه هدایت می شود و به طرق مختلف این نمونه مورد آزمایش قرار می گیرد و کم و کسری ها در هر مرحله اصلاح می‌شود.

 

سنگ گچ

یکی از مواد معدنی که در تولید سیمان استفاده میشود، سنگ گچ خاک است. معادن گچ سمنان یکی از اصلی ترین منابع تهیه سنگ گچ برای کارخانجات سیمان سراسر کشور هستند.

در معادن گچ سمنان، پس از انفجار در معدن، سنگ گچ بصورت فله بارگیری و برای کارخانجات گچ ارسال میشود.

۱۱ دیدگاه. همین الان خارج شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

گچ پاششی پلیمری
گچ پلیمری دستی سیوا
گچ گیپتون بتوگیبس