قیمت سیمان

قیمت سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی امروز

قیمت روز انواع سیمان پرتلند خاکستری (سیاه) پاکتی ۵۰ کیلویی و فله درب کارخانه را در این صفحه مشاهده کنید.

قیمت سیمان

بر اساس نرخ اعلامی نمایندگی کارخانه

بروزرسانی لیست قیمت سیمان: ۲۰ آذر ۱۴۰۱

شرح کالا قیمت هر تن درب کارخانه
سیمان شاهرود

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۷۸۵٫۰۰۰ تومان
سیمان شاهرود

فله – پرتلند تیپ ۲

۶۴۵٫۰۰۰ تومان
سیمان شاهرود

فله – پرتلند تیپ ۵

۶۲۰٫۰۰۰ تومان
سیمان پاکتی خوزستان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۸۹۲٫۰۰۰ تومان
سیمان خوزستان

فله – پرتلند تیپ ۲

۸۳۰٫۰۰۰ تومان
سیمان پاکتی خوزستان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۵

۹۴۵٫۰۰۰ تومان
سیمان خوزستان

فله – پرتلند تیپ ۵

۸۶۵٫۰۰۰ تومان
سیمان آبیک قزوین

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۱

سیمان آبیک قزوین

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۸۱۵٫۰۰۰ تومان
سیمان آبیک قزوین

فله – پرتلند تیپ ۲

۷۹۰٫۰۰۰ تومان
سیمان آبیک قزوین

۵۰ کیلویی – پرتلند آهکی

سیمان آبیک قزوین

۵۰ کیلویی – پرتلند مرکب

سیمان ساوه

فله – پرتلند تیپ ۱

سیمان ساوه

فله – پرتلند تیپ ۲

۷۲۰٫۰۰۰ تومان
سیمان ساوه

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۱

سیمان ساوه

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۸۳۶٫۰۰۰ تومان
سیمان ساوه

۵۰ کیلویی – پوزولانی

۶۸۹٫۰۰۰ تومان
سیمان خزر

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۷۵۰٫۰۰۰ تومان
سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۳۲۵-۱

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۴۲۵-۱

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۵۲۵-۱

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۸۷۰٫۰۰۰ تومان
سیمان تهران

فله – پرتلند تیپ ۲

۷۹۰٫۰۰۰ تومان
سیمان تهران

فله – پرتلند تیپ ۵

۹۱۲٫۰۰۰ تومان
سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۵

۸۵۳٫۰۰۰ تومان
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند پوزولانی

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – پرتلند پوزولانی ویژه

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – سیمان بنایی ۲۲٫۵X

سیمان تهران

۵۰ کیلویی – سیمان حفاری

سیمان فیروزکوه

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۳۲۵-۱

سیمان فیروزکوه

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۴۲۵-۱

سیمان فیروزکوه

۵۰ کیلویی – پرتلند نوع ۵۲۵-۱

سیمان فیروزکوه

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ M500

سیمان فیروزکوه

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۷۴۵٫۰۰۰ تومان
سیمان فیروزکوه

فله – پرتلند تیپ ۲

۷۴۷٫۰۰۰ تومان
سیمان فراز فیروزکوه (اسپندار)

۵۰ کیلویی – پرلتند تیپ ۲

۷۵۶٫۰۰۰ تومان
سیمان فراز فیروزکوه (اسپندار)

فله – پرلتند تیپ ۲

۷۵۰٫۰۰۰ تومان
سیمان هرمزگان

۵۰ کیلویی – پرلتند تیپ ۲

۷۶۲٫۰۰۰ تومان
سیمان هرمزگان

فله – پرلتند تیپ ۲

۷۳۹٫۰۰۰ تومان
سیمان جوین

۵۰ کیلویی – پرلتند تیپ ۲

۶۸۸٫۰۰۰ تومان
سیمان جوین

فله – پرلتند تیپ ۲

۵۶۰٫۰۰۰ تومان
سیمان لامرد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان لامرد

فله – پرلتند تیپ ۲

سیمان هگمتان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۷۶۷٫۰۰۰ تومان
سیمان هگمتان

فله – پرتلند تیپ ۲

۷۰۶٫۰۰۰ تومان
سیمان لوشان

۵۰ کیلویی

سیمان نکا

۵۰ کیلویی

سیمان لارستان

۵۰ کیلویی

سیمان ممتازان

۵۰ کیلویی

سیمان مازندران

۵۰ کیلویی

سیمان کارون

۵۰ کیلویی

سیمان کویر کاشان

۵۰ کیلویی

سیمان سبز گیلان (دیلمان)

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

۶۶۲٫۰۰۰ تومان
سیمان کردستان

۵۰ کیلویی پوزولانی ویژه

۵۷۵٫۰۰۰ تومان
سیمان کرمان

۵۰ کیلویی

سیمان قشم

۵۰ کیلویی

سیمان قائن

۵۰ کیلویی

سیمان فارس نو

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان غرب

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان عمران انارک

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان صوفیان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان شهرکرد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان شمال

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان شرق

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان سبزوار

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان سپاهان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان زنجان
۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲
سیمان دشتستان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان درود

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان ساروج بوشهر

فله – پرتلند تیپ ۲

۷۹۲٫۰۰۰ تومان
سیمان ساروج اصفهان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان داراب

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان خوزستان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان خزر پوزولانی ویژه

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان خاش
۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲
سیمان باقران

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان اردبیل

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان ایلام

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان آباده

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان بهبهان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان بجنورد
۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲
سیمان بجنورد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۳۲۵-۱

سیمان بجنورد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۴۲۵-۱

سیمان بجنورد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۵۲۵-۱

سیمان بجنورد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۵

سیمان بجنورد
۵۰ کیلویی – مرکب
سیمان بهروک (بوهروک) یزد

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان زاوه تربت

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان جوین

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان غرب

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان قائن

 

سیمان کردستان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان کارون

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

سیمان کویرکاشان

۵۰ کیلویی – پرتلند تیپ ۲

بر اساس نرخ اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

بروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

شرح کالا قیمت درب کارخانه
سیمان فله تیپ ۳۲۵-۱
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱
سیمان فله تیپ ۵۲۵-۱
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۳۲۵-۱
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۴۲۵-۱
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۵۲۵-۱
سیمان فله تیپ ۲
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۲
سیمان فله تیپ ۵
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۵
سیمان فله پوزولانی
سیمان پاکتی پوزولانی
سیمان فله پوزولانی ویژه
سیمان پاکتی پوزولانی ویژه
سیمان فله سرباره
سیمان پاکتی سرباره
سیمان فله مرکب
سیمان پاکتی مرکب
سیمان فله آمیخته
سیمان پاکتی آمیخته
سیمان بلین بالا
سیمان چاه نفت
سیمان سوپر سولفات

سیمان امروز یکی از اساسی ترین مصالح ساختمانی است و بطور عمده در دو مدل سیمان خاکستری و سیمان سفید تولید میشود. این محصول آنقدر مهم است که در سبد کالایی دولت برای محاسبه نرخ تورم قرار دارد. عمده مصرف سیمان در صنعت ساختمان، به عنوان ملات چسباننده و نیز اتصال دانه‌های سنگی به یکدیگر در تهیه بتن است. سیمان علاوه بر استفاده در بخش‌های مختلف عملیات ساختمان‌سازی، در عملیات راه‌سازی، ساخت تونل‌ها، پل‌سازی، لوله‌ها و قطعات سیمانی پیش ساخته و… نیز کاربرد و کارایی فراوان دارد.

نکات مهم در خصوص قیمت سیمان

  • نرخ های درج شده در این صفحه تقریبی بوده و براساس مطالعات میدانی همکاران ما درج گردیده است.
  • شرکت گچ اسپندار سمنان، تولیدکننده سیمان نمی‌باشد و این صفحه فقط جهت اطلاع رسانی قیمت سیمان بصورت حدودی ساخته شده است.
  • این صفحه بر اساس مطالعات میدانی در مورد قیمت تقریبی سیمان در کشور است، صرفا جهت اطلاع هموطنان عزیز میباشد و هیچگونه ارزش و اعتبار دیگری ندارد.

مقدمه ای بر تاریخچه سیمان

با توجه به تحولات قرن اخیر که در کلیه علوم و فنون منجمله در صنعت ساختمان سازی ایجاد گردیده با توجه به رشد روزافزون جمعیت و احتیاج به گسترش شهرها، کارشناسان متوجه شدند که اگر شهرها به طرو افقی گسترش یابد رسانیدن سرویس های شهری مانند آب و برق، تلفن، گاز و همچنین پست و آسفالت و غیره به شهروندان با مشکل مواجه خواهد گردید بدین لحاظ تشخیص دادند که شهرها باید به طور عمودی گسترش یابد در نتیجه ساختمانهای یک یا دو طبقه قرون ۱۸ و ۱۹ به ساختمان‌های بلند قرن بیستم تبدیل گردید.

رفته رفته مصالحی مانند آجر و آهک و ملاتهای کم مقاومت منسوخ و مصالح مرغوب تری که بتواند بارهای فشاری و کششی بیشتری را تحمل نماید مورد توجه قرار گرفت که در رأس آنها سیمان و انواع فولاد می باشد که روز به روز مراحل تکامل خود را طی نموده و هر لحظه در آزمایشگاههای مهم دنیا در اثر آزمایشات شبانه روزی انواع مرغوب تر و کامل تری از آن ارائه می گردد. بدین لحاظ جا دارد که در موردمطالعه و شناخت سیمان دقت بیشتری نموده تا آشنایی بیشتر با این مصالح پیدا  کنیم باید توجه نمد هر لحظه ممکن است مطالعات و کیفیات آزمایشگاهی محصول جدیدتری را به دنیال صنعت را ارائه نمایند. پس در این قسمت سعی بر آن شده است که حتی المقدور در مورد مطالب کلی سیمان گفتگو شود.

سیمان یا سمنت واژه ای است که از لغت سمنتوم رومی گرفته شده و قدمت آن به بیش از میلادی می رسد. مصرف آن در ساختمان پانتئون شهر رم واقع در ایتالیا که مربوط سه ۲۷ قبل از میلاد است دیده شده .

در ساختمان گنبد این بنا که ۴۳ متر قطر دارد . مخلوطی از خرده سنگ و آهک پخته بکار رفته است ولی کشف سیمان به شکل امروز مربوط است به یک نفر انگلیسی بنام ژوزف اسیدین joseph espdn که از پختن آهک و خاک رس در حرارت بالا و آسیاب کردن موفق شد ابتدایی ترین نوع سیمان را کشف نموده و آن را در تاریخ ۲۱ اکتبر ۱۸۲۴ بنام خود در انگلستان ثبت نماید و نام محصول بدست آمده را سیمان پرتلند گذاشت.

علت این نامگذاری همانطوریکه گفته شد سیمان از سنتوم رومی گرفته شده و پرتلند نام جزیزره ای است در انگلستان که رنگ سیمان پس از سخت شدن به رنگ سنگهای ساحلی این جزیره در می آید به همین دلیل نام پرتلند را دنبال سیمان برای آن انتخاب نممودند البته قبل از ژوزف اسپدین اشخاص دیگری در فرانسه و انگلستان از پختن خاک رس و سنگ آهک مصالح مشابهی بدست آوردند ولی هیچکدام کار خود را دنبال نکرده و محصول خود را ثبت نرسانیدند.

باید توجه نمود که در بعضی از کتاب های ایرانی که در دسترس نگارنده بود اشخاص دیگری را به عنوان اولین نفر که سیمان را به ثبت رسانید معرفی می نمایند ولی در فرهنگ دهخدا و دایره المعارف فارسی تألیف غلامحسین مصاحب ژوزف اسپدین را به عنوان اولین نفر ذکر می کنند ولی آ«چه مسلم است که سیمان در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان به ثبت رسیده و آن را ابتدا برای ساختن فانوس دریایی مورد مصرف قرار دادند.

تاریخچه رواج سیمان در ایران

بدیهی است منظور از تاریخچه سیمان در ایران یک تحقیق تاریخی نیست که بدانیم مثلاً اولین پاکت سیمان در چه تاریخی و یا به وسیله چه شخصی به ایران وارد شده است بلکه منظور این است که نگاه مختصری داشته باشیم به تاریخ سیمان ایران.

اولین کارخانه سیمان با تولید روزانه ۱۰۰ تن در نزدیکی شهر ری در تهران احداث و در سال ۱۳۱۲ آغاز به کار کرد و تا تاریخ ۱۳۳۴ به تدریج با افزودن واحدهای دیگر به این مجموعه ظرفیت این کارخانه به ۶۰۰ تن در روز رسید ولی به علت شروع عملیات ساختمانی و راه سازی این مقدار سیمان جوابگوی نیازهای کشور نبود و به تدریج در نقاط دیگر مملکت کارخانه های بزرگ سیمان دایر گردید از جمله سیمان تهران – سیمان شمال – سیمان مشهد – سیمان فارس – سیمان ارومیه و سیمان آبیک که تعداد آنها در حدود ۲۰ کارخانه بوده تولید روزانه آنها فعلاً در حدود بیست میلیون تن در سال می باشد که هنوز جوابگوی مصرف داخلی نبوده و مجبور به واردات سیمان می باشیم.

مواد تشکیل دهنده سیمان پرتلند

بایدتوجه نمود رایج ترین و پرمصرف ترین سیمان مورد استفاده در صنعت ساختمان سازی اعم از پل – تونل – راه سازی و یا ساختمان سازی و غیره همان سیمان پرتلند است و ما در این بخش بیشتر به ذکر مشخصات این نوع سیمان می پردازیم . در ضمن اشاره کوچکی هم به سایر انواع سیمان می نمائیم. موادی که برای پختن سیمان به کوره می رود از دو ماده اصلی تشکیل شده که تقریباً شامل تمام مواد مورد نیاز سیمان پزی می باشد. این دو ماه عبارت است از خاک رس و سنگ آهک ولی اگر بخواهیم بطور مجزا مواد تشکیل دهنده سیمان را مطالعه نماییم آنها عبارتند از:

CaO (آهک زنده) به میزان ۶۰ تا ۷۰ درصد البته باید توجه نمود که در ابتدا بجای آهک زنده، سنگ آهک به کوره وارد می شود و در مراحل اولیه پخت CaCO۳ به CaO و CO۲ تبدیل گشته و CO۲ متصاعد می شود و CaO در کوره باقی می مانده و در فعل و انفعالات شرکت می نماید.

نام درصد تقریبی

اکسید کلسیم

CaO

۶۵ – ۶۸
سیلیسیم دی اکسید

SiO۲

۲۰ – ۲۳
اکسید آلومینیوم

Al۲O۳

۴ – ۶
اکسید آهن

Fe۲O۳ 

۲ – ۴
اکسید منیزیم

MgO

۰٫۱ – ۱٫۵
اکسید منگنز

Mn۲O۳

۰٫۱ – ۳
دی اکسید تیتانیوم

TiO۲

۰٫۱ – ۱
گوگرد تری اکسید

SO۳

۰٫۱ – ۱
اکسید پتاسیم

K۲O

۰٫۱ – ۱
اکسید سدیم

Na۲O

۰٫۱ – ۰٫۵

باید توجه داشت که ممکن است مواد فوق چند درصد کمتر و یا زیادتر وارد کوره بشود و این تفاوت مربوط می شود به جنس سیمان و سایر مشخصات فنی که بعداً درباره آن توضیح داده خواهد شد. اکسیدهای فوق ممکن است به صورت کربنات یا سولفات وارد کوره بشوند که در حرارت های اولیه تجزیه گشته و به اکسید تبدیل
می شوند مانند کربنات کلسیم که در کوره به اکسید کلسیم تبدیل
می شود و یا کربنات منیزیم MgCO۳ که در حرارت های اولیه به MgO تبدیل می شود به هرحال سنگ آهک و خاک رس را به نسبت تقریبی ۷۵ درصد آهک و ۲۵ درصد خاک رس مخلوط می کنند و به کوره می برند. گاهی در طبیعت مخلوط سنگ آهک و خاک رس به نسبت مورد نیاز در صنعت سیمان پزی به طور دقیق یافت می شود به اختلاط از قبل برای بشر آماده شده است مارل (MARL) می گویند.

اگر در خاک رس کلیه مواد مورد نیاز سیمان یافت نشود می توان مورد نیاز به آن اضافه نمود این مواد اغلب از ضایعات کارخانجات صنعتی به دست می آید.

۵ دیدگاه. همین الان خارج شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.