گچ سمنان

بازیافت گچ

بازیافت گچ یعنی چه؟

بازیافت گچ یعنی کلیه عملیاتی که برای بازگرداندن گچ مصرف شده به چرخه تولید و کاهش میزان دور ریز در صنعت گچ انجام می‌شود.

بازیافت گچ همچون صنعت بازیافت ضایعات محصولات دیگر صنعتی و ساختمانی یکی از مواردی است که در سالهای اخیر برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

در صنعت تولید گچ ساختمانی نیز ماننند بسیاری از صنایع دیگر مقداری مواد گچ دار زائد و یا قابل مصرف مجدد حاصل میگردد که بسیاری از آن را میتوان با روش بازیافت گچ به چرخه تولید وارد نمود. در صورتی که مواد زائد از مواد غیرگچی و یا همراه با ناخالصی های دیگر باشد میتوان به صنایعی مانند موازئیک سازی و . . . منتقل نمود.

برای آشنایی بیشتر با مراحل تولید گچ ساختمانی به روش صنعتی می‌توانید مقاله تولید گچ را مطالعه کنید.

بطور کلی میتوان مواد گچ دار را که حین تولید و یا کاربرد حاصل میگردند و می توان از آنها در صنعت بازیافت گچ استفاده کرد، به سه گروه تقسیم نمود:

  • مواد گچ دار حاصل در حین تولید
  • مواد گچ دار حاصل از قطعات گچی
  • مواد گچ دار در حین کاربرد و ساخت و ساز ساختمانها

بازیافت گچ

ضایعات در تولید گچ برگ

در هنگام تولید قطعات گچی از جمله گچ برگ ضایعات زیر بوجود می آید:

مخلوط بتن گچی یا گچ

آب های محتوی گچ که از شستشوی مخلوط کن و غیره حاصل میشود

قطعات گچی

غبار گچ در موقع کارهای مکانیکی که بر روی قطعات گچ انجام می شود مانند برش و غیره

 

لذا سعی میشود مقدار مواد زائدی که در تولیدات گچی مختلف حاصل میشود مجددا” بازیابی نمود. این مهم فقط در حال حاضر در معدمد روشهای تولیدی تا حدی کم امکان پذیر است و بقیه آنرا که قابل کار نیستند به منطقه ای حمل کرده و دور میریزند.

البته امکان کاربرد اینگونه ضایعات به طور تئوری برای تولید مجدد گچ یعنی هیدراته کردن وجود دارد در صورتی که از نظر اقتصادی به صرفه باشد. در کارخانه هایی که قطعات بزرگ پیش ساخته گچی تولید میشود میتوان از ضایعات حاصل قطعاتی با ابعاد کوچکتر تولید نمود، در صورتیکه این روش مقرون به صرفه نباشد باید این ضایعات را نیز از بین برد.

در سیستم تولیدی که همیشه از یک نوع مخلوط گچ استفاده میشود مقدار ضایعات آن کمتر است. مقدار ضایعات نسبت به نوع تولیدات بر اساس تجربه بین یک الی سه درصد تخمین زده میشود.

قسمت اصلی آب محتوی گچ، در موقع مخلوط کردن و شستشوی مخلوط کن و… حاصل میشود. آب مورد نیاز را میتوان از شبکه اصلی شهری یا سیستم تصفیه داخلی کارخانه بدست آورد.

آب محتوی گچ را باید از کانالهای کوتاه و تا حدی پوشیده با دامنه ای شیبدار حداقل یک درصد به ظروف (حوضچه) تصفیه که معمولا” از سه حوضچه تشکیل شده است هدایت نمود. توصیه میشود جهت شستشوی کانالها و جلوگیری از رسوب کردن در طول کانالها، لوله های آب شستشو کار گذارده شود.

قسمت حوضچه تصفیه بهتر است از سه قسمت پی در پی قرار گرفته، تشکیل شود که در حوضچه اول و دوم بطور تعویضی آب گچ دار وارد شود. در حالیکه گچ در این دو حوضچه رسوب میدهند آب صاف شده از این حوضچه به حوضچه سوم وترد و در آنجا جمع میشود.

از این قسمت آب صاف شده و به حوضچه آزمایش نهایی (حوضچه کنترل) و سپس به کانال هدایت کننده جاری میشود. توصیه میشود از آب برای شستشوی محدد استفاده شود که از کاربرد آب تازه (شبکه) صرفه جویی شود.

گچ های رسوب شده را میتوان در زمانهای مختلف از این حوضچه ها خارج و به بیرون از کارخانه انتقال داد.

مخلوز آب گچ دار که دارای مواد اضافه شونده مانند ماسه و غیره همراه دارند میتوان آنها را در ابتدا در حوضچه دیگری وارد نمود و ماسه را به دلیل سنگین تر بودن رسوب داده و سپس آب محتوی گچ را به حوضچه های تصفیه کننده فوق هدایت نمود.

مواد گچ دار در ساختمان پس از گچ کاری یا پاشیدن گچ به دیوار و سقفها و باقی مانده اند را میتوان پس از جداسازی از مواد زائد غیر گچی جمع آوری نمود یا در ساختمانهایی که از صفحات گچی (بلوک گچی) استفاده نموده اند و یا شکسته های بی مصرف آن در ساختمان که کاربردی ندارند و همچنین مواد گچی و دیوارکهایی از بلوک در موقع تخریب و تعمیرات ساختمان حاصل میشود را از مصالح دیگر جداسازی و به کارخانه برگشت داد.

بخصوص مدلها و قالبهای گچی مصرف شده در صنایع سرامیک و غیره که مقدار آنها نیز قابل ملاحظه میباشد و فرسوده و دیگر در این صنایع کاربرد ندارد ، در صورتیکه مواد زائدی همراه نداشته باشند میتوان بعنوان مواد گچ دار به کارخانه تولید گچ عودت داده شوند.

فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است