گچ سمنان

گچ کار کیست؟

گچ کار

گچ کار به شخصی گفته می‌شود که کلیه امور زیرکار و سفیدکاری ساختمان با استفاده از انواع گچ های ساختمانی را انجام می‌دهد.

باید توجه داشت که مطابق تعاریف صورت گرفته در بخش مهندسی عمران، گچ کار و گچ بُر دارای معانی متفاوتی هستند و نباید بجای هم مورد استفاده قرار گیرند.

بر اساس این تعریف، گچ بُر کسی است که بتواند از عهده انجام اموری مانند ترسیم و گچ‌بری طراح‌های ترسیمی، کشوزنی، قالبسازی، دورسازی، اندیلک سازی (جای چراغ)، اجرای گچبری و یا نصب طرح‌های پیش ساخته گچی، مدیریت و ساماندهی گروه‌های کار گچکاری ساختمان و برآورد دقیق مصالح گچی مورد نیاز برای اجرای پروژه (محاسبه میزان گچ مورد نیاز در هر مترمربع) برآید.

گچ ‌کار در ایران

گچ کاران محترم در ایران معمولا به روش های سنتی و با استفاده از انواع گچ های معمولی ساختمانی گچ کاری را انجام میدهند. البته در سالهای اخیر گچ کاری با استفاده از گچ پلیمری دستی و پاششی در ایران رونق گرفته و گچ کاران باتوجه به ویژگی های این محصول که فرصت کافی برای گچ کاری با آنها میدهد رو به استفاده از این محصولات بطور بسیار محدود آورده اند.


گچ ‌کار در سایر کشور ها و نقاط دنیا

در کشورهایی همچون ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و… که دارای فرهنگ مصرف بالاتری هستند، در اکثر موارد گچکاران از گچ های پلیمری استفاده میکنند. استفاده از گچ های پلیمری دستی یا پاششی نه تنها فرصت کافی به گچ کار برای اجرا میدهد و سرعت اجرای بالاتری دارد بلکه، پس از اتمام کار، ویژگی های به مراتب بالاتری بوجود می آورد.


نرخ دستمزد گچ کار – قیمت هر متر مربع گچ‌ کاری

نرخ، دستمزد و قیمت هر متر مربع انجام گچکاری ساختمان بنا به متراژ و محل پروژه ساختمانی متفاوت است. در لینک زیر میتواند اطلاعات مربوط به اجرت گچ کاری را مشاهده کنید.

توانایی مدیریت و سازماندهی گروههای گچ کار و گچ بر و زمانبندی کار و برآورد مصالح

مدیریت عبارت است از استفاده مؤثر و کارآمد از منابع مادی، نیروی انسانی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده. استفاده مؤثر و کارآمد از منابع مادی، بکارگیری صحیح منابع انسانی گروه های گج کار و گچبر که در حیطه منابع انسانی قرار دارد.

وظایف یک مدیر عبارتند از:

 •  برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، نظارت هر کدام از این وظایف یا عناصر را می توان با عناصر یا مراحلی از فرایند بودجه مرتبط دانست.
 • فرآیند بودجه عبارتند از: سیاستگذاری تهیه، تنظیم، تصویب و اجراء و نظارت به طور کلی، اهداف کار برای فرایند و برآورد مصالح مورد نیاز طرح یا پروژه.

 

سازماندهی گچ کار

همانطور که ذکر شد. در برنامه ریزی هدف های گروه، نیل به آن هدف ها مشخص می شود که هرکس چه کاری تشریک مساعی با یکدیگر را یاد بگیرند. در ابتدا همه اعضای گروه به یک اندازه احساس تعهد نمایند. ممکن است هر یک از اعضای گروه گذر مرحله دیگری را تجربه کنند. این مسئله چندان دور از انتظار نیست، اما فراموش نکنید که تحت یک مدیریت صحیح این مرحله می تواند بسیار خلاقی باشد.

 

آشنایی با تقسیم کار گچ کار ها

 تقسیم کار می بایستی با برنامه ریزی بصورت مرحله ای انجام شود. کار هر کس چیست؟ ایا طراحان برنامه ریزی می کنند؟ بله، طراحان این کار را هم می توانند انجام دهند. ولی این کار نیازمند معمارانی متخصص و مجرب است تا با طرح سئوالات مناسب در زمانهای مناسب، با تعیین اهداف خود با جمع آوری اطلاعات و تقسیم کار بتوانند از نیازها مهارت لازم کارگران و گروه های گچبر استفاده نمایند. برای تهیه یک برنامه تقسیم کار و زمان بندی اثر بخش باید مقدار زمان لازم برای انجام هر اقدام خاص را به طور تقریبی برآورد نماید تخمین درست این زمان بسیار حائز اهمیت است و اشتباه در آن ممکن است. پروژه را از مسیر اصلی خود خارج کند. همچنین باید اعضای تیم پروژه را از این موضوع مطلع کنید و از موافقت آنها با زمان تعیین شده مطمئن شوید. در غیر اینصورت، ممکن است اعضاء گروه نتوانند کارها را طبق برنامه زمان بندی شما انجام دهند.

 

آشنایی با مراحل مختلف کار

 جمع آوری و تحلیل واقعیتها

باید تا حدودی واقع بین، و تحلیلگر باشیم و در عین حال با ایده های جدید گروه به راحتی برخورد نمائیم. علاوه بر این با ارزیابی اطلاعات قادر به تشخیص و مجزا سازی عوامل تأثیرگذار و مهم از عوامل غیرمرتبط باشیم.

معیارهای کارامدی برنامه ریزان در طراحان متفاوت است . برنامه ریزان و طراحان، متخصصانی متفاوتند و هر کدام مسائل پیچیده و خاص خود را دارند که به تواناییهای ذهنی متفاوتی نیازمند است به گروه اول بیشتر به قدرت تحلیل و گروه دوم به قدرت ترکیب (کار عملی) نیازمندند.

 گاهی ممکن است یک فرد هر دو توان را داشته باشد و کار را به خوبی انجام دهد. در این صورت این فرد باید دارای دو دهان باشد تا از هر کدام به خوبی استفاده کند لیکن برای این کارایی بیشتر این دو توانایی توسط افراد متفاوت، یعنی برنامه ریزان و طراحان ارائه می شود.

 

تشخیص نیازها گچ کار

نیازها با توجه به طرحی که طراح در پروژه عملی کار پیش بینی نموده مشخص می گردد. این سئوالات در تشخیص نیازها نقش اساسی دارند.

 • نیازها – چه مقدار فضا و بودجه نیاز است؟
 • چه سطحی از کیفیت مدنظر است؟
 • مساله چه عوامل و شرایط مشخص طراحی ساختمان را تحت تأثیر قرار می دهد؟
 •  مسیرها و جهت های کلی طرح چه هستند؟

 

آشنایی با برنامه ریزی زمان کار بین گروهها گچ کار

هر عضو گروه باید بداند که وجود هر یک از اعضای دیگر چه ارزشی برای پروژه دارد. اعضای گروه را تشویق کنید که قدر تواناییها و مهارتهای یکدیگر را بدانند و برای رسیدن به استانداردهای عالی با یکدیگر همکاری کنند. علاوه بر افراد، از گروه نیز تعریف و تمجید کنید تا همه آنها احساس کنند که کار خود را خوب انجام دادهاند. در صورتی که همه بدانند چه نقشی و مسئولیتی دارند، دیگر دلیلی برای بروز تعارض و عدم اطمینان وجود نخواهد داشت. شما باید به عنوان مدیر پروژه در نظر اعضای گروه فردی عادل و منصف جلوه کنید. هرگونه جانبداری بی مورد باعث بروز نارضایتی در افراد می شود. برای تقویت کار تیمی و ایجاد اعتماد به نفس در گروه از جلسات بازنگری پروژه استفاده کنید.

برنامه ریزان اغلب سعی می کنند با برگزاری جلسات و ملاقات های متعدد، بین دیدگاه های مختلف اتفاق نظر حاصل کنند.

هدف از این کار، کنار آمدن با دیدگاه های گوناگون و کاهش اختلاف به کمترین حد می باشد. البته این بدان معنا نیست که با تمام افکار به نوعی سازگاری بوجود آید. ولی به این امر اگاه هستیم که شرکت کنندگان در کارهای گروهی در مورد تفکرات و نظرات خود به بحث و گفتگو می پردازند. مگر نه اینکه «به صورت گروهی کارهایمان را بهتر انجام می دهیم. با رد این باور، با مشکل مواجه خواهیم شد.

توانایی مدیریت و سازماندهی گروههای گچ کار و گچ بر و زمانبندی کار و برآورد مصالح

مدیریت عبارت است از استفاده مؤثر و کارآمد از منابع مادی، نیروی انسانی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده. استفاده مؤثر و کارآمد از منابع مادی، بکارگیری صحیح منابع انسانی گروه های گج کار و گچبر که در حیطه منابع انسانی قرار دارد.

وظایف یک مدیر عبارتند از:

 •  برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، نظارت هر کدام از این وظایف یا عناصر را می توان با عناصر یا مراحلی از فرایند بودجه مرتبط دانست.
 • فرآیند بودجه عبارتند از: سیاستگذاری تهیه، تنظیم، تصویب و اجراء و نظارت به طور کلی، اهداف کار برای فرایند و برآورد مصالح مورد نیاز طرح یا پروژه.

 

سازماندهی گچ کار

همانطور که ذکر شد. در برنامه ریزی هدف های گروه، نیل به آن هدف ها مشخص می شود که هرکس چه کاری تشریک مساعی با یکدیگر را یاد بگیرند. در ابتدا همه اعضای گروه به یک اندازه احساس تعهد نمایند. ممکن است هر یک از اعضای گروه گذر مرحله دیگری را تجربه کنند. این مسئله چندان دور از انتظار نیست، اما فراموش نکنید که تحت یک مدیریت صحیح این مرحله می تواند بسیار خلاقی باشد.

 

آشنایی با تقسیم کار گچ کار ها

 تقسیم کار می بایستی با برنامه ریزی بصورت مرحله ای انجام شود. کار هر کس چیست؟ ایا طراحان برنامه ریزی می کنند؟ بله، طراحان این کار را هم می توانند انجام دهند. ولی این کار نیازمند معمارانی متخصص و مجرب است تا با طرح سئوالات مناسب در زمانهای مناسب، با تعیین اهداف خود با جمع آوری اطلاعات و تقسیم کار بتوانند از نیازها مهارت لازم کارگران و گروه های گچبر استفاده نمایند. برای تهیه یک برنامه تقسیم کار و زمان بندی اثر بخش باید مقدار زمان لازم برای انجام هر اقدام خاص را به طور تقریبی برآورد نماید تخمین درست این زمان بسیار حائز اهمیت است و اشتباه در آن ممکن است. پروژه را از مسیر اصلی خود خارج کند. همچنین باید اعضای تیم پروژه را از این موضوع مطلع کنید و از موافقت آنها با زمان تعیین شده مطمئن شوید. در غیر اینصورت، ممکن است اعضاء گروه نتوانند کارها را طبق برنامه زمان بندی شما انجام دهند.

 

آشنایی با مراحل مختلف کار

 جمع آوری و تحلیل واقعیتها

باید تا حدودی واقع بین، و تحلیلگر باشیم و در عین حال با ایده های جدید گروه به راحتی برخورد نمائیم. علاوه بر این با ارزیابی اطلاعات قادر به تشخیص و مجزا سازی عوامل تأثیرگذار و مهم از عوامل غیرمرتبط باشیم.

معیارهای کارامدی برنامه ریزان در طراحان متفاوت است . برنامه ریزان و طراحان، متخصصانی متفاوتند و هر کدام مسائل پیچیده و خاص خود را دارند که به تواناییهای ذهنی متفاوتی نیازمند است به گروه اول بیشتر به قدرت تحلیل و گروه دوم به قدرت ترکیب (کار عملی) نیازمندند.

 گاهی ممکن است یک فرد هر دو توان را داشته باشد و کار را به خوبی انجام دهد. در این صورت این فرد باید دارای دو دهان باشد تا از هر کدام به خوبی استفاده کند لیکن برای این کارایی بیشتر این دو توانایی توسط افراد متفاوت، یعنی برنامه ریزان و طراحان ارائه می شود.

 

تشخیص نیازها گچ کار

نیازها با توجه به طرحی که طراح در پروژه عملی کار پیش بینی نموده مشخص می گردد. این سئوالات در تشخیص نیازها نقش اساسی دارند.

 • نیازها – چه مقدار فضا و بودجه نیاز است؟
 • چه سطحی از کیفیت مدنظر است؟
 • مساله چه عوامل و شرایط مشخص طراحی ساختمان را تحت تأثیر قرار می دهد؟
 •  مسیرها و جهت های کلی طرح چه هستند؟

 

آشنایی با برنامه ریزی زمان کار بین گروهها گچ کار

هر عضو گروه باید بداند که وجود هر یک از اعضای دیگر چه ارزشی برای پروژه دارد. اعضای گروه را تشویق کنید که قدر تواناییها و مهارتهای یکدیگر را بدانند و برای رسیدن به استانداردهای عالی با یکدیگر همکاری کنند. علاوه بر افراد، از گروه نیز تعریف و تمجید کنید تا همه آنها احساس کنند که کار خود را خوب انجام دادهاند. در صورتی که همه بدانند چه نقشی و مسئولیتی دارند، دیگر دلیلی برای بروز تعارض و عدم اطمینان وجود نخواهد داشت. شما باید به عنوان مدیر پروژه در نظر اعضای گروه فردی عادل و منصف جلوه کنید. هرگونه جانبداری بی مورد باعث بروز نارضایتی در افراد می شود. برای تقویت کار تیمی و ایجاد اعتماد به نفس در گروه از جلسات بازنگری پروژه استفاده کنید.

برنامه ریزان اغلب سعی می کنند با برگزاری جلسات و ملاقات های متعدد، بین دیدگاه های مختلف اتفاق نظر حاصل کنند.

هدف از این کار، کنار آمدن با دیدگاه های گوناگون و کاهش اختلاف به کمترین حد می باشد. البته این بدان معنا نیست که با تمام افکار به نوعی سازگاری بوجود آید. ولی به این امر اگاه هستیم که شرکت کنندگان در کارهای گروهی در مورد تفکرات و نظرات خود به بحث و گفتگو می پردازند. مگر نه اینکه «به صورت گروهی کارهایمان را بهتر انجام می دهیم. با رد این باور، با مشکل مواجه خواهیم شد.

۳ دیدگاه. همین الان خارج شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

گچ پاششی پلیمری
گچ پلیمری دستی سیوا
گچ گیپتون بتوگیبس