گچ
قیمت گچ کاری و گچبری

قیمت گچ کاری و گچبری در اتحادیه

نرخ دستمزد هر متر مربع گچکاری (سفیدکاری و گچ خاک) و گچ بری ساختمان

به استحضار می رساند شرکت گچ اسپندار سمنان مطابق یک مطالعه میدانی و برخی از شهرستان های کشور و تهران بطور میانگین اعداد و ارقام ذیل را جهت محاسبه اجرت و قیمت گچ کاری ساختمان براس سال های مختلف بدست آورده است.

ما مدعی این نیستیم که این اعداد حتما دقیق و کارشناسی شده باشد. چون نوع محاسبه این نرخ در شهر های مختلف ایران و بنا به نوع، متراژ و میزان کار پروژه، حتما متفاوت خواهد بود.

ولی کارشناسان و نمایندگان ما در حد توان خویش تلاش نموده اند تا نرخ های مربوط به گچ کاری ساختمان در این صفحه بطور دقیق به اطلاع شما برسد.

بازدیدکننده محترم لطفا توجه فرمایید، به هیچ عنوان نرخ های ثبت شده قطعی نمیباشد و تنها بر اساس مطالعات میدانی ما بدست آمده است.


قیمت گچ کاری اتحادیه سال ۹۷

مطابق نظر و کارشناسان فنی گچکاری و استادکاران درجه یک که ما با آنها مصاحبه نمودیم میانگین قیمت گچ کاری ساختمان به شرح ذیل است:

نوع خدمات قیمت
سفیدکاری ساده شمشه کش هر متر مربع ۱۰۰۰۰ تومان
سفیدکاری ساده بدون ابزار (درجه یک) هر متر مربع ۱۸۰۰۰ تومان
سفیدکاری ساده با ابزار (درجه یک) هر متر مربع ۲۷۰۰۰ تومان
سفیدکاری ساده سقف هر متر مربع ۱۲۰۰۰ تومان
گچ و خاک شمشه کش بدنه هر متر مربع ۷۰۰۰ تومان
گچ و خاک سقف هر متر مربع ۹۰۰۰ تومان
گچ کاری زیر پله هر متر مربع ۹۰۰۰ تومان
قرنیز هر متر مربع ۷۰۰۰ تومان
پل شنارژ و ستون هر متر مربع ۷۰۰۰ تومان
ابزار ساده هر متر طول ۱۶۰۰۰ تومان
ابزار برشی (الماسی، لیوانی، پروانه ای) هر متر طول ۱۸۰۰۰ تومان
ابزار گلوئی کوچک هر متر طول ۱۸۰۰۰ تومان
ابزار گلوئی بزرگ هر متر طول ۲۰۰۰۰ تومان
تسمه بافی توافقی
ابزار کوفی هر متر طول ۳۰۰۰۰ تومان
گچ کاری روی رابیتس هر متر مربع ۳۵۰۰۰ تومان
ابزار روی سنگ هر متر طول ۴۰۰۰ تومان
ابزار برگی (برشی از بغل) هر متر طول ۲۷۰۰۰ تومان
ابزار برگی (شاتوتی) هر متر طول ۳۵۰۰۰ تومان
نورپردازی ساده بدون ابزار با نور مخفی هر متر طول ۶۵۰۰۰ تومان
نورپردازی با ابزار برشی هر متر طول ۸۵۰۰۰ تومان
ستون دست ساز با ابزار گرد و چهار گوش هر متر طول ۱۸۰۰۰۰ تومان
انواع ابزار و اشکال سقفی دست ساز توافقی
ابزار رومی هر متر طول ۸۰۰۰۰ تومان
هلال اپن بدون ابزار (بدون هزینه آهن کشی) هر متر طول ۵۰۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰۰ تومان
هلال اپن با ابزار (بدون هزینه آهن کشی) هر متر طول ۹۰۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰۰ تومان
ابزار ساده هر متر طول ۱۴۰۰۰ تومان
ابزار قاشقی هر متر طول ۱۰۰۰۰ تومان
لکه گیری و خرده کاری به ازای هر روز بین ۱۵۰۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰ تومان

قیمت گچ کاری اتحادیه سال ۹۸

مطابق نظر و کارشناسان فنی گچکاری و استادکاران درجه یک که ما با آنها مصاحبه نمودیم میانگین قیمت گچ کاری ساختمان به شرح ذیل است:

نوع خدمات قیمت
سفیدکاری ساده شمشه کش هر متر مربع ۱۲۵۰۰ تومان
سفیدکاری ساده بدون ابزار (درجه یک) هر متر مربع ۲۲۵۰۰ تومان
سفیدکاری ساده با ابزار (درجه یک) هر متر مربع ۳۳۷۵۰ تومان
سفیدکاری ساده سقف هر متر مربع ۱۵۰۰۰ تومان
گچ و خاک شمشه کش بدنه هر متر مربع ۸۷۵۰ تومان
گچ و خاک سقف هر متر مربع ۱۱۲۵۰ تومان
گچ کاری زیر پله هر متر مربع ۱۱۲۵۰ تومان
قرنیز هر متر مربع ۸۷۵۰ تومان
پل شنارژ و ستون هر متر مربع ۸۷۵۰ تومان
ابزار ساده هر متر طول ۲۰۰۰۰ تومان
ابزار برشی (الماسی، لیوانی، پروانه ای) هر متر طول ۲۲۵۰۰ تومان
ابزار گلوئی کوچک هر متر طول ۲۲۵۰۰ تومان
ابزار گلوئی بزرگ هر متر طول ۲۵۰۰۰ تومان
تسمه بافی توافقی
ابزار کوفی هر متر طول ۳۷۵۰۰ تومان
گچ کاری روی رابیتس هر متر مربع ۴۳۷۵۰ تومان
ابزار روی سنگ هر متر طول ۵۰۰۰ تومان
ابزار برگی (برشی از بغل) هر متر طول ۳۳۷۵۰ تومان
ابزار برگی (شاتوتی) هر متر طول ۴۳۷۵۰ تومان
نورپردازی ساده بدون ابزار با نور مخفی هر متر طول ۸۱۲۵۰ تومان
نورپردازی با ابزار برشی هر متر طول ۱۰۶۲۵۰ تومان
ستون دست ساز با ابزار گرد و چهار گوش هر متر طول ۲۲۵۰۰۰ تومان
انواع ابزار و اشکال سقفی دست ساز توافقی
ابزار رومی هر متر طول ۱۰۰۰۰۰ تومان
هلال اپن بدون ابزار (بدون هزینه آهن کشی) هر متر طول ۶۲۵۰۰ الی ۱۲۵۰۰۰ تومان
هلال اپن با ابزار (بدون هزینه آهن کشی) هر متر طول ۱۱۲۵۰۰ الی ۱۸۷۵۰۰ تومان
ابزار ساده هر متر طول ۱۷۵۰۰ تومان
ابزار قاشقی هر متر طول ۱۲۵۰۰ تومان
لکه گیری و خرده کاری به ازای هر روز بین ۱۸۷۵۰۰ الی ۲۵۰۰۰۰ تومان

قیمت گچ کاری اتحادیه سال ۹۹

نوع خدمات قیمت
سفیدکاری ساده شمشه کش
سفیدکاری ساده بدون ابزار (درجه یک)
سفیدکاری ساده با ابزار (درجه یک)
سفیدکاری ساده سقف
گچ و خاک شمشه کش بدنه
گچ و خاک سقف
گچ کاری زیر پله
قرنیز
پل شنارژ و ستون
ابزار ساده
ابزار برشی (الماسی، لیوانی، پروانه ای)
ابزار گلوئی کوچک
ابزار گلوئی بزرگ
تسمه بافی
ابزار کوفی
گچ کاری روی رابیتس
ابزار روی سنگ
ابزار برگی (برشی از بغل)
ابزار برگی (شاتوتی)
نورپردازی ساده بدون ابزار با نور مخفی
نورپردازی با ابزار برشی
ستون دست ساز با ابزار گرد و چهار گوش
انواع ابزار و اشکال سقفی دست ساز
ابزار رومی
هلال اپن بدون ابزار (بدون هزینه آهن کشی)
هلال اپن با ابزار (بدون هزینه آهن کشی)
ابزار ساده
ابزار قاشقی
لکه گیری و خرده کاری

نرخ دستمزد و قیت اجرای گچ پاششی

یکی از روش ها نوین گچ کاری دیوارهای داخلی ساختمان اجرای گچ پاششی با سرعت بسیار بالا و به مراتب کیفیت بالاتر است. نرخ گچکاری با استفاده از دستگاه گچ پاش با توجه به مصالح بکار رفته برای ساخت دیوار ساختمان و ضخامت اجرای گچ کاری دستمزد متفاوت است. با مطالعات میدانی صورت گرفته توسط همکاران ما نرخ های زیر بدست آمده است.

 • گچ کاری با دستگاه گچ پاش سال ۱۳۹۵

نوع خدمات قیمت هر مترمربع
گچکاری با دستگاه گچ پاش ۱۹۰۰۰ تومان
 • گچ کاری با دستگاه گچ پاش سال ۱۳۹۶

نوع خدمات قیمت هر مترمربع
گچکاری با دستگاه گچ پاش ۲۵٫۰۰۰ تومان
 • گچ کاری با دستگاه گچ پاش سال ۱۳۹۷

نوع خدمات قیمت هر مترمربع
گچکاری با دستگاه گچ پاش ۳۲٫۰۰۰ تومان
 • گچ کاری با دستگاه گچ پاش سال ۱۳۹۸

نوع خدمات قیمت هر مترمربع
گچکاری با دستگاه گچ پاش ۳۵٫۰۰۰ تومان
 • گچ کاری با دستگاه گچ پاش سال ۱۳۹۹

نوع خدمات قیمت هر مترمربع
گچکاری با دستگاه گچ پاش ۴۰٫۰۰۰ تومان
گچ پلیمری پاششی سمنان

تذکر

نکات مهمی که کارفرمایان و استاد کاران محترم گچ کار در محاسبه نرخ گچ کاری باید به ان توجه فرمایند به شرح زیر می باشد:

 1. آماده کردن مصالح مصرفی طی یک زمان بندی مشخص در پای کار بر عهده کارفرما می باشد.
 2. تجهیز کردن کارگاه و تهیه نیروی انسانی مورد نیاز بر عهده پیمانکار (استادکار گچ کاری) خواهد بود.
 3. بالا کشیدن مصالح در ساختمان های طبقاتی و برج ها بر عهده پیمانکار خواهد بود.
 4. در تهیه لیست نرخ گچ کاری ممکن است مواردی ذکر نگردیده باشد که این نرخ این موارد با توافق طرفین لحاظ خواهد گردید.
 5. در صورت وجود پیچیدگی در طرح های سقف کاذب و هلال، نرخ دستمزد با توافق طرفین قابل تغییر می باشد.
 6. کارهایی که زمان بر بوده و نیاز به دقت فوق العاده دارد با توافق طرفین نرخ گذاری می گردد.
 7. نرخ گچ کاری به صورت روز مزد از ساعت ۷ صبح الی ۴ عصر به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال تعیین گردیده است.
 8. نرخ های بالا جهت استادکاران درجه ۱ و مورد تایید اتحادیه های شهری می باشد و برای استادکارای درجه ۲ و پائین تر قابل استناد نیست.
 9. کلیه توافقات بین پیمانکار و کارفرما باید به صورت مکتوب و به مدت یک سال باشد و در صورتیکه ادامه کار به سال جدید موکول گردد، این اعداد و ارقام با نرخ گچ کاری سال جدید به روز خواهد گردید.

در پایان ضمن تشکر از اتحادیه های کارکنان ساختمانی شهرستان های مختلف کشور که در تهیه این لیست با ما همکاری نمودند، به اطلاع کارفرمایان محترم می رسانیم جهت محاسبه هزینه تمام شده گچ کاری برای ساختمان خود، میتوانید از لینک زیر نیز بازدید نمائید.

میزان مصرف گچ در ساختمان ←

گچ پلیمری
خرید آنلاین گچ
گچ گیپتون
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است